Kamer wil extra tunnel in tracé van Betuwelijn

DEN HAAG, 19 JUNI. Een Kamermeerderheid van PvdA, D66 en VVD wil het kabinetsbesluit over de Betuwelijn zo aanpassen dat er een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal komt. Hiermee zou het tweede van de vijf door de commissie-Hermans gesignaleerde 'grote knelpunten' in het tracé worden opgelost.

Tijdens het debat over de Betuwelijn, dat vanmorgen is begonnen, bleek dat de drie coalitiepartners de tunnel willen aanleggen zonder daarvoor extra geld uit te trekken. De fracties rekenden minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) voor dat de 250 miljoen gulden extra die de tunnel ten opzichte van een brug kost grotendeels kan worden opgebracht door besparingen in hetzelfde gebied.

Ook voor de drie andere grote knelpunten (Gorinchem/Schelluinen, Meeteren, Tiel/Kerk Avezaath) willen de coalitiepartners voorzieningen treffen, zonder overigens volledig de wensen van provincies en gemeenten te honoreren. De financiering hiervoor zou moeten komen uit een besparing van 80 miljoen gulden, die ontstaat door bij Pendrecht één van de twee aansluitingen van de Betuwelijn op de Havenspoorlijn niet aan te leggen.

Uit de beantwoording van schriftelijke Kamervragen blijkt echter dat het niet aanleggen van dit spoorstuk geen besparing oplevert. Het kabinet verzet zich met hand en tand tegen nog meer geld ten behoeve van de Betuwelijn, bovenop de 820 miljoen extra die het hiervoor in april reeds uittrok. In totaal worden de kosten van de Betuwelijn nu op 8,1 miljard geraamd.

Ook over maatregelen om het goederenvervoer over de weg aan banden te leggen zijn PvdA, VVD en D66 het in elk geval in procedurele zin eens. Die moeten in Europees verband worden genomen. In de Tweede Kamer tekent zich een ruime meerderheid af voor aanleg van de Betuwelijn, hoewel VVD-woordvoerder J. Blaauw vanmorgen zei dat niet alle leden van zijn fractie “voor de volle honderd procent” overtuigd zijn.