J. Voorhoeve over VN-rol in Bosnië; 'Hier geldt: samen uit, samen thuis'

PORT-AU-PRINCE, 19 JUNI. Minister Voorhoeve (defensie) reageert uitgelaten op het nieuws dat de Nederlandse gijzelaars in Bosnië zijn vrijgelaten. “Dat is prachtig nieuws, daar hebben we al te lang op moeten wachten. Daarmee is deze dramatische periode gelukkig tot een goed eind gekomen.”

Terughoudender is hij over de uitspraken van VVD-leider Bolkestein over de wenselijkheid om 'zo snel mogelijk' uit Bosnië terug te trekken. “Ik ken de uitspraken niet precies maar ik heb gehoord dat ze genuanceerd zijn. Als met zo snel mogelijk wordt bedoeld: zodra het werk van de VN-vredesmacht in het voormalige Joegoslavië tot een goed einde is gekomen, dan ben ik het er van harte mee eens. Maar we weten alleen niet hoeveel tijd er nog nodig is om het tot een goed einde te brengen.” Voorhoeve, die op het moment een bezoek brengt aan de Nederlandse mariniers op Haïti, hoopt dat vóór de herfst de Bosnische Serviërs opnieuw bereidheid tonen te onderhandelen over een vredesakkoord.

De VN en de blauwhelmen, en ook dus het Nederlandse aandeel daarin, zijn volgens Voorhoeve een belangrijke factor in Bosnië. “Ze dempen de oorlog, zij matigen het geweld, ze redden duizenden mensenlevens door hun aanwezigheid. Dat is een belangrijke taak, waarmee we moeten doorgaan zolang het nodig is en zolang het verantwoord is.”

Van een voortijdige terugtrekking kan volgens de bewindsman geen sprake zijn. Voorhoeve “Het uitgangspunt van het Nederlands beleid is dat de zeventien landen die samen de vredesmacht in Bosnië vormen, samen moeten doorgaan. Daarvoor geldt: samen uit, samen thuis.”

Nederland en met name de Nederlandse militairen spelen in Bosnië een hele constructieve rol, aldus Voorhoeve. “Zij hebben recht op steun van het thuisfront, zeker onder de moeilijke omstandigheden, en het regeringsbeleid is dus om daar mee door te gaan. De VVD heeft ook herhaaldelijk gevraagd om een steviger opstelling van de VN en de vredesmacht. Daar zijn we mee bezig en ik begrijp ook van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat men dat van harte blijft steunen.”

De situatie in Bosnië volgens Voorhoeve niet hopeloos. “Het is uiterst zinvol wat de Verenigde Naties in Bosnië doen, omdat het een dempend effect heeft. Ik durf de stelling te verdedigen, dat de VN-blauwhelmen in Bosnië tienduizenden mensenlevens hebben helpen redden. Dus het beeld dat soms wordt geschetst dat het allemaal hopeloos is en dat we net zo goed naar huis zouden kunnen gaan, is volstrekt fout.”

Voorhoeve is tevreden over het mandaat dat de nieuwe snelle interventiemacht heeft gekregen. “Dat is een goed mandaat. Er kan worden gedaan wat nodig is. Hun taak is de blauwhelmen die als vredesmacht in Bosnië werkzaam zijn te helpen verdedigen en hun posities te versterken.”

    • Reinoud Roscam Abbing