ING Bank voert offensief particuliere markt op

ROTTERDAM, 19 JUNI. ING Bank heeft de 'kleine' spaarders en beleggers herontdekt. Evenals bij de twee grootste concurrenten, ABN Amro en Rabo, wordt bij ING Bank hard nagedacht over nieuwe manieren om de positie op de particuliere markt te versterken. Cliënten die het gemak zoeken kunnen al gebruik maken van geldautomaten en telebankieren. Wie meer nodig heeft moet in de toekomst binnen en buiten kantooruren bij hoogopgeleide commerciële medewerkers terecht kunnen.

Commerciële slagvaardigheid alleen is echter niet genoeg, zo beseft men ook bij ING Bank. De concurrentie is groot (niet alleen van Rabo en ABN Amro, maar ook van particuliere hypotheek- en pensioenadviseurs), waardoor de marges in het particuliere marktsegment onder druk staan. Om die reden wil de ING Groep (ING Bank, Postbank en Nationale-Nederlanden) zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve aanpassing van het personeelsbestand in Nederland. Daarbij kan de bankenpoot noch de verzekeringstak worden ontzien.

Voor de vakbonden gaan de plannen van ING Groep te ver. In een onlangs verspreide circulaire aan de leden bij ING Groep hebben de bonden bekendgemaakt dat de 'sociale paragraaf' bij ING Groep (die inhoudt dat bij eventuele reorganisaties binnen een concern telkens hetzelfde sociaal plan van kracht is) is vervallen. Hoewel de bonden accepteren dat afslanking van het personeelsbestand bij ING Groep onontkoombaar is, wilden zij van de concernleiding de toezegging dat hierbij geen gedwongen ontslagen zouden vallen. ING zegt een dergelijke toezegging niet te kunnen doen. “Wij hebben nooit de garantie gegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar we hebben wel een zware inspanningsverplichting om dergelijke ontslagen te vermijden”, zei een woordvoerder van ING Groep vanmorgen.

Bij ING Groep zijn op dit moment 51.000 personeelsleden in dienst, van wie 28.000 in Nederland. Als gevolg van diverse reorganisatieprocessen vloeien jaarlijks tussen de 700 en 1000 werknemers af. Volgens de woordvoerder worden “slechts” enkele tientallen personeelsleden per jaar met gedwongen ontslag weggestuurd. “Wij zien geen aanleiding om te veronderstellen dat dit aantal opeens gaat boomen”, aldus de woordvoerder. De vakbonden zijn bang dat enkele honderden werknemers gedwongen moeten vertrekken.

ING Groep erkent bij monde van de woordvoerder wel dat het steeds moeilijker is mensen intern te herplaatsen. Voor een deel komt dat omdat personeelsleden kwalitatief niet opgewassen zijn tegen de commerciële eisen van de markt. Een andere belangrijke factor is de voortschrijdende centralisatie van activiteiten. Zo wil ING Bank de komende twee jaar een deel van de administratie op de kantoren per 'unit' bundelen. “Wij vinden het moreel onverantwoord om mensen in dienst te houden voor wie geen werk is”, aldus de woordvoerder.

Evenals de concurrenten wil ING haast maken met het offensief op de particuliere markt in Nederland. “De particuliere markt is een lucratieve markt. ING Bank Nederland wil in deze markt substantieel commercieel resultaat boeken”, schrijft het dagelijks bestuur van ING Bank in een onlangs verzonden adviesaanvraag aan de ondernemingsraad van ING Bank Nederland. Die adviesaanvraag heeft betrekking op het plan van de directie - Visie Particulier gedoopt - om een commerciële omslag te bereiken in het binnenlandse kantorennet.

Vooral op het gebied van advies en begeleiding wil ING Bank een sterke positie veroveren. “In de nabije toekomst lijkt zich op grote schaal overdracht van vermogen te gaan voordoen”, schrijft het dagelijks bestuur. Daarnaast biedt de afnemende overheidsbemoeienis op het gebied van pensioenen en verzekeringen, gecombineerd met de individualiseringstendens in de maatschappij, mogelijkheden voor banken om financiële maatpakketten te leveren. “Bij een terugtredende overheid wordt men zich steeds meer bewust van de noodzaak tot zelfzorgzaamheid. Dit leidt op diverse terreinen tot financiële zelfwerkzaamheid. Gevolg is een toenemende vraag naar advisering over financiële produkten als beleggingen, hypotheken, pensioenen en sparen”, aldus ING Bank.

    • Marcella Breedeveld