Industrie investeert 30 procent meer

ROTTERDAM, 19 JUNI. Het investeringsniveau in de Nederlandse industrie zal dit jaar sterker toenemen dan vorig jaar werd verwacht. De bedrijfstak gaat ervan uit dit jaar 16 miljard gulden te investeren, een toename van 30 procent tegenover 1994.

Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar voorspelde de industrie nog in 1995 26 procent meer te zullen investeren.

Als de investeringen inderdaad met 30 procent toenemen, is dat de sterkste groei sinds 1984. Toen namen de investeringen met 36 procent toe. De laatste keer dat het investeringsniveau van de Nederlandse industrie steeg was in 1990, toen de groei 7 procent bedroeg.

De geplande investeringen lopen per bedrijfstak sterk uiteen. De grootste stijging heeft plaats in de metaalindustrie, waar met investeringen van ruim 5 miljard gulden de groei 89 procent bedraagt. Ook de chemische industrie en de nutsbedrijven zitten met groeiverwachtingen van respectievelijk 27 en 21 procent aan de hoge kant. Het laagst komen de voedingsmiddelenindustrie en delfstoffenwinning uit. In die sectoren blijven de investeringen vrijwel gelijk aan die van vorig jaar.

De groei heeft hoofdzakelijk plaats bij bedrijven met meer dan honderd werknemers. Kleinere ondernemingen zien hun investeringen dit jaar op het niveau van 1994 blijven. Bedrijven met minder dan tien werknemers werden niet bij het onderzoek betrokken.