Geld voor projecten 50 jaar bevrijding

DEN HAAG, 19 JUNI. Het kabinet heeft tien miljoen gulden beschikbaar gesteld voor projecten voor hulp en herdenking ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding. Het geld is onder meer bestemd voor een gedenkteken voor oud-dwangarbeiders, de oorlogs- en verzetsmusea, de bouw van een verpleegafdeling bij een tehuis voor (ex-) Nederlanders in Israel, en initiatieven ten behoeve van de Indische gemeenschap. Ook het Nederlands paviljoen in Auschwitz krijgt een bijdrage.