Foto

Foto: WATERLOO - De Slag bij Waterloo is Napoleon Bonaparte opnieuw niet goed bekomen. Gisteren, tijdens het grote herdenkingsspektakel van de beroemde veldslag, kregen de geallieerde troepen niet eens de kans om de Franse keizer persoonlijk te verslaan, zoals 180 jaar geleden. De 60-jarige Philippe Sclaubas uit Jumet, die de rol van de Franse legeraanvoerder mocht vertolken, werd vlak voor aanvang van de nagebootste veldslag geveld voor een hartaanval en moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Sclaubas was zondag niet de enige die 'gewond' raakte op het heuvelachtige slagveld in de buurt van Waterloo. Door de regen waren sommige delen van het terrein veranderd in modderpoelen, met de nodige valpartijen van soldaten en paarden als gevolg. Ook liepen enkele soldaten brandwonden op door het buskruit dat het gebeuren een levensechte indruk moest geven. In totaal namen aan de veldslag zo'n 3.000 figuranten deel uit heel Europa en uit de Verenigde Staten. Door het slechte weer, dat pas later op de dag opklaarde, waren er minder toeschouwers dan was verwacht: niet meer dan naar schatting 100.000, terwijl op het dubbele aantal was gerekend. (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)