Ex-minister Levi sticht eigen partij in Israel

TEL AVIV, 19 JUNI. Voor naar schatting 4.000 dolenthousiaste aanhangers heeft de vroegere Israelische vice-premier en minister van buitenlandse zaken David Levi gisteren aangekondigd een nieuwe partij te vormen en mee te doen aan de verkiezingen voor het parlement en het premierschap in 1996.

Zijn lidmaatschap van de nationalistische Likudpartij heeft hij nog niet opgezegd. Evenmin is hij uit de parlementsfractie van Likud getreden. Gezien het emotionele politieke klimaat dat Levi heeft geschapen, zijn dat thans echter formaliteiten.

Volgens een recente opiniepeiling zou de door Levi te vormen Nieuwe Weg-partij in 1996 op vijf zetels in de Knesset, het parlement, kunnen rekenen. Levi verwacht echter dat hij vanuit een middenpositie in de Israelische politiek met een politiek programma dat beantwoordt aan de emoties en noden van de zwakkere klassen beter uit de bus zal komen dan deze opiniepeiling aangeeft. De nadruk van zijn politieke beweging zal in de eerste plaats op sociale kwesties liggen en minder door ideologische factoren worden bepaald.

De breuk van Levi met Likud vermindert de kansen van deze partij om in 1996 de algemene verkiezingen te winnen en een nationalistische regering te vormen die het vredesproces met de Palestijnen zou kunnen bevriezen en eventueel terugdraaien. In Levi's rede lagen gisteren immers de accenten duidelijker en krachtiger op de Israelisch sociale problematiek dan op de vervulling van bij voorbeeld de 'Israel haslemah' gedachte (behoud van de Westelijke Jordaanoever).

Over de toekomst van de Hoogvlakte van Golan liet hij zich zelfs niet uit, hoewel hij de regering-Rabin wel aanspoorde scherp van leer te trekken tegen Hezbollah in Zuid-Libanon nadat daar gisteren drie soldaten door Hezbollah-strijders vanuit een hinderlaag werden gedood. Volgens Levi moet Israel voortzetting van het vredesoverleg met Syrie afhankelijk stellen van de bereidheid van Syrië Hezbollah in Libanon onder druk te plaatsen de aanvallen tegen Israelische soldaten te staken.