Deelraad wist al dat scholenfusie onhaalbaar was

AMSTERDAM, 19 JUNI. Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Zuid wist al vorig jaar december dat zijn voorstel voor de grote scholenfusie financieel onhaalbaar was.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport van het stadsdeelbestuur over de besluitvoming van de scholenfusie tussen het Vossiusgymnasium, het Srinozalyceum, de Gerrit van der Veenscholengemeenschap en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

Binnen het dagelijks bestuur is in december niet gepraat over de financiële onhaalbaarheid. Volgens het rapport had “ieder Dagelijks Bestuurslid voor zichzelf een scherp beeld en dacht er niet eens aan dat een verschil in zienswijze zou kunnen bestaan.”

Voor de nieuwe locatie voor drie scholen moest 15 miljoen gulden betaald worden. De verkoop van de oude schoolgebouwen zou 24 miljoen gulden opbrengen, de kosten van de nieuwbouw bedroegen twintig miljoen gulden. Het tekort zou worden gedekt door de verkoop van het sportpark Parnas maar dat bleek onmogelijk omdat de bestemming daarvan nog onbekend was. Het stadsdeelbestuur heeft steeds gezegd dat pas eind mei duidelijk was dat de financiële basis voor de fusie ontbrak.

“Er is nogal wat misgegaan”, stelt het dagelijks bestuur vast. Een verklaring daarvoor is volgens het bestuur dat er twee wethouders bij de fusie betrokken waren - A. Pennink van Onderwijs en R. Ronteltap van Grondzaken. De meest direct betrokken bestuurders en ambtenaren zijn niet één keer samengeweest om over dit onderwerp van gedachten te wisselen, blijkt uit het rapport.

“De afzonderlijke wethouders hebben tezamen weliswaar over alle relevante ambtelijke informatie beschikt”, zo schrijft het bestuur. “De relevante informatie is echter niet in alle gevallen en niet met zijn consequenties aan elkaar gekoppeld. Noch ambtelijk, noch bestuurlijk.”

Onder het kopje 'De lessen' stelt het dagelijks bestuur vast, dat de gemaakte fouten niet representatief zijn voor de gang van zaken op het stadsdeel. Om herhaling te voorkomen, wil het bestuur bij grote projecten snel besluiten of een 'project- of overleggroep' moet worden ingesteld.