Boycot kan Nuts 200 arbeidsplaatsen kosten

DEN HAAG, 19 JUNI. Bij het Haagse zorgverzekeringsbedrijf Nuts dreigen zo'n tweehonderd arbeidsplaatsen verloren te gaan als twaalf van de grootste assurantiekantoren in Nederland de verzekeraar gaan boycotten. Dat blijkt uit berekeningen die leden van de ondernemingsraad van het bedrijf hebben gemaakt.

De twaalf tussenpersonen eisten vrijdag dat de verzekeringsmaatschappijen Nuts en Ohra financieel en juridisch gescheiden blijven. Zoniet, dan zullen zij in de toekomst Nuts mijden bij het sluiten van ziektekostenverzekeringen voor particulieren. Nuts telt 670.000 particulier verzekerden en heeft een omzet van ongeveer drie miljard gulden.

De twaalf, die zeggen 'het algemeen gevoelen' van alle tussenpersonen te vertolken, zijn samen goed voor een omzetvolume van ruim 300 miljoen gulden voor Nuts. Zij kwamen vrijdag in Den Haag bijeen om zich onder voorzitterschap van L.H. Mos, voormalig topman bij verzekeringsmaatschappij Zürich te beraden op nadere stappen. Eerder had Ohra-directeur D. Huesmann geprobeerd te vergadering van de twaalf te verhinderen. Volgens voorzitter Mos heeft dat echter niet geresulteerd in de verlangde toezeggingen.

Driehonderd miljoen gulden omzet vertegenwoordigt bij Nuts werkgelegenheid voor tweehonderd mensen. Daarbij wordt uitgegaan van één arbeidsplaats per duizend verzekerden. Bij een gemiddelde premie van 1.400 gulden per jaar per verzekerde betekent dit dat op een omzet van anderhalf miljoen steeds werk is voor één persoon. Een verlies van 300 miljoen aan omzet zou zodoende het noodzakelijke vertrek van 200 personeelsleden betekenen.

De twaalf assuradeuren maken zich ernstige zorgen over een integratie van de twee bedrijven omdat Ohra er naar hun mening financieel veel minder goed voor staat dan Nuts, dat een geschatte reserve van rond vijfhonderd miljoen gulden heeft. Van de precieze financiële situatie bij Ohra zeggen de twaalf niet op de hoogte te zijn, maar een aantal ongunstige acquisities met het oog op verbreding van het pakket heeft hun argwaan gewekt.