Bolkestein botst met Voorhoeve over VN-missie

UTRECHT, 19 JUNI. VVD-leider Bolkestein is dit weekeinde in botsing gekomen met zijn partijgenoot minister Voorhoeve (defensie) en met coalitiepartners PvdA en D66. Aanleiding is kritiek van Bolkestein op de Nederlandse deelname aan de VN-strijdmacht in Bosnië.

Bolkestein zei zaterdag voor de partijraad van de VVD in Utrecht dat de Nederlandse troepen desnoods moeten worden teruggetrokken om nieuwe vernederingen te voorkomen. De VN zou een duidelijker keuze moeten maken: “De troepen terugtrekken, of met een zeer grote troepenmacht Bosnië binnentrekken die daar desnoods 25 jaar blijft zitten zoals de Britse troepen in Noord-Ierland”, zoals Bolkestein zaterdag voor de radio zei. Bolkestein, zelf ooit minister van defensie, vergeleek de situatie in Bosnië met die in Vietnam in de jaren zeventig waar volgens hem evenmin duidelijkheid bestond over de doelstellingen van de buitenlandse interventiemacht en de middelen waarmee deze verwezenlijkt moesten worden.

Voorhoeve liet vanuit Haïti weten dat “Nederland en met name de Nederlandse militairen in Bosnië een constructieve rol spelen. Zij hebben recht op steun van het thuisfront, zeker onder moeilijke omstandigheden, en het regeringsbeleid is dus om daar mee door te gaan”, aldus Voorhoeve. Hij voegde er aan toe “de situatie in Bosnië niet hopeloos” te vinden.

Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) en de fractieleiders van PvdA en D66 in de Tweede Kamer reageerden uiterst geprikkeld op de suggestie van Bolkestein dat Nederland zijn troepen snel uit Bosnië zou moeten terugtrekken bij gebrek aan een duidelijke VN-politiek. Van Mierlo (D66) noemde vanuit China Bolkesteins uitspraken “weinig motiverend voor de mensen die het werk moeten doen”. Fractieleider Wallage (PvdA) uitte zich in dezelfde zin en constateerde dat “de VVD zich onder Bolkesteins leiding steeds meer ontwikkelt tot een nationalistische, naar binnengerichte partij.” Fractievoorzitter Wolffensperger (D66) zei dat Bolkestein de discussie beter aan “de echte deskundigen kan overlaten, te weten Van Mierlo en Voorhoeve”. CDA-leider Heerma meende dat het verhaal van Bolkestein weinig nieuws bevatte, omdat de VVD-fractie in de Tweede Kamer ook al de nodige vraagtekens had geplaatst bij de uitzending van 170 mariniers.

Aanvankelijk leek het erop dat Bolkestein alle Nederlandse troepen desnoods unilateraal uit Bosnië wilde terugtrekken. In het televisieprogramma Het Capitool zei hij echter gisteren dat terugtrekking alleen in samenspraak met andere landen kan gebeuren die daar troepen hebben zoals Frankrijk en Groot-Brittannië.

Tijdens zijn toespraak voor de partijraad zei Bolkestein dat na het recente besluit om 170 mariniers naar Bosnië te sturen, in elk geval geen nieuwe Nederlandse troepen daarheen moeten worden gezonden. Hij kritiseerde tevens de VN die volgens hem “niet in staat is complexe militaire operaties te leiden”. De uitvoering van bepaalde VN-resoluties moet daarom meer worden overgelaten aan de NAVO of aan een groep gelijkgezinde landen zoals bij de Golfoorlog, aldus Bolkestein.