Bestand in Tsjetsjenië; Gijzelcrisis in Rusland nadert eind

BOEDJONNOVSK, 19 JUNI. In Boedjonnovsk lijkt een eind te komen aan het gijzeldrama. De Tsjetsjenen die vijf dagen lang in het ziekenhuis meer dan duizend mensen gijzelden stonden vanmiddag op het punt te vertrekken.

Met tachtig gijzelaars - allen vrijwilligers, onder wie leden van het Russische parlement - zouden de commando's in bussen ze naar Tsjetsjenië worden gereden.

Zaterdag nog deden Russische soldaten tot twee keer toe een poging het ziekenhuis te veroveren. Beide aanvallen werden door de Tsjetsjenen afgeslagen. Daarbij vielen doden onder de gijzelaars, die door de Tsjetsjenen als menselijk schild voor de ramen waren gezet.

De aftocht van de Tsjetsjenen uit Boedjonnovsk had vanochtend vroeg al moeten beginnen, als resultaat van telefonische onderhandelingen tussen hun leider, Sjamil Basajev, en premier Tsjernomyrdin. De Russische premier, die negen keer met Basajev heeft onderhandeld, ging gisteren in op de meeste van Basajevs eisen. Hij beloofde een bestand in Tsjetsjenië, vredesbesprekingen en een vrijgeleide voor de Tsjetsjeense commando's.

Gisteravond ging in Tsjetsjenië een bestand in. Vanochtend begon vredesoverleg tussen een Russische onderminister en een Tsjetsjense delegatie onder oud-procureur-generaal Imajev, een naaste medewerker van president Doedajev, en de bevelhebber van de Tsjetsjeense strijdkrachten.

Na het akkoord van gisteren lieten de bezetters van het ziekenhuis in Boedjonnovsk honderden gijzelaars vrij. Eerder al hadden ze zieken, gewonden, vrouwen en kinderen vrijgelaten. Maar tot hun vertrek kwam het vanochtend vroeg ondanks het akkoord nog niet, omdat Basajev met nieuwe eisen kwam. Hij stond erop gijzelaars mee te nemen, ondanks de belofte van een vrijgeleide. Er begonnen nieuwe onderhandelingen met de Russische minister van binnenlandse zaken Jerin, die mislukten. Jerin keerde naar Moskou terug en opnieuw werd Tsjernomyrdin ingeschakeld. Hij kwam uiteindelijk met Basajev overeen dat deze gijzelaars mocht meenemen, op voorwaarde dat het om vrijwilligers ging. Rond het middaguur gingen de Tsjetsjenen en hun resterende gijzelaars aan boord van zeven bussen. In elke bus zat ook één journalist.