Zojuist verschenen

S.W. COUWENBERG: Geschiedenis als noodlot

144 blz., Kok/Pelckmans, ƒ 29,90

Couwenberg, emeritus-hoogleraar staats- en bestuursrecht, is bovenal geïnteresseerd in de gang der historie en de krachten die daarop inwerken. Hij is, als hoofdredacteur van Civis Mundi, onder de indruk gekomen van de sterke tijdsgebondenheid van menselijk denken en handelen en van de cruciale invloed die macht daarop uitoefent. Het bundeltje eindigt met een reflexie van 20 pagina's over het werk van Couwenberg door de filosoof P.B. Cliteur.