Zojuist verschenen

C.J.M. SCHUYT: Tegendraadse werkingen

201 blz., Amsterdam University Press, ƒ 39,50

Bundel opstellen over de verzorgingsstaat van de Amsterdamse socioloog. Centraal staan de ontnuchterende ervaringen met verzorgingsstelsels die, opgezet als uitingen van collectieve solidariteit, gedragsreacties hebben opgeroepen die deze solidariteit ondermijnen. Het calculerende gedrag van uitkeringsgerechtigden kan men beschouwen “als een reactie op een steeds ingewikkelder zekerheidsstelsel met steeds anoniemer geworden uitvoeringsorganisaties.”