Zojuist verschenen

I.B. VAN CREVELD: Haagse rabbijnen. Drie eeuwen geestelijke leiding

276 blz., geïll., Walburg Pers, ƒ 44,50

Aan het eind van de zeventiende eeuw vestigden de rijkste Portugees-joodse Amsterdammers zich met hun personeel in 's-Gravenhage. Die groep zou uitgroeien tot de op één na grootste joodse gemeenschap van Nederland. Het boek beschrijft de geschiedenis van de Haagse (opper)rabbijnen sinds 1700, aan de hand van hun collegiale contacten, hun familiebetrekkingen en de Haagse synagogen.