Zojuist verschenen

THOMAS A KEMPIS: De navolging van Christus

280 blz., Kok/Pelckmans, vert. Gerard Wijdeveld, ƒ 49,50

Het vijftiende-eeuwse boekje De Imitatione Christi is een bundeling van vier zelfstandige tractaatjes van Thomas' hand: 'Nuttige wenken voor het geestelijk leven', 'Werken aangaande het inwendige leven', 'Devote aansporing tot de heilige communie' en 'De innerlijke vertroosting'. Thomas voegde ze samen en sindsdien vormen zij met hun religieuze raadgevingen en vermaningen een steun voor gelovigen. Met een inleiding door Paul van Geest.