Verzekeraars dreigen Nuts met een boycot

DEN HAAG, 17 JUNI. Twaalf van de grootste assurantiekantoren in Nederland eisen dat de verzekeringsmaatschappijen Nuts en Ohra financieel en juridisch gescheiden blijven. Zo niet, dan zullen zij Nuts voortaan mijden bij het sluiten van ziektekostenverzekeringen voor particulieren.

Nuts telt 670.000 particulier verzekerden en heeft een omzet van rond drie miljard gulden.

De twaalf, die zeggen het algemeen gevoelen van alle tussenpersonen te vertolken, zijn samen goed voor een omzet van ruim 300 miljoen gulden voor Nuts. Zij kwamen gisteren in Den Haag bijeen om zich onder voorzitterschap van L.H. Mos, oud-topman bij verzekeringsmaatschappij Zürich, te beraden op nadere stappen. Eerder had Ohra-directeur D. Huesmann geprobeerd de vergadering te verhinderen. Volgens Mos heeft dat echter niet geresulteerd in de verlangde toezeggingen.

De assuradeuren maken zich ernstige zorgen over een integratie van de twee bedrijven, omdat Ohra er naar hun mening financieel veel minder goed voor staat dan Nuts, dat een geschatte reserve van circa vijfhonderd miljoen heeft. Van de precieze financiële situatie bij Ohra zeggen de twaalf niet op de hoogte te zijn, maar een aantal ongunstige acquisities met het oog op verbreding van het pakket heeft hun argwaan gewekt. Zo zou het samen met Géové opgezette bedrijf Omnicare al miljoenen hebben verloren. Het inlijven van Metallicus, nu Ohra Pensioenverzekeringen, heeft ertoe geleid dat steeds meer risico-dragend vermogen moest worden toegevoegd om de toegezegde pensioenverplichingen na te kunnen komen. De overneming van Bexreizen zou evenzeer miljoen hebben gekost. De Ohra-bank kost tot nu toe ook miljoenen. Lijfrenten die zijn verstrekt bij de ABP-deelnemers wordt een veel te hoog rendement gegarandeerd en het zogeheten 'teakwoodproject' dreigt onder meer door de lage dollar op een fiasco uit te draaien. “Daar staat het gezonde Nuts tegenover dat een forse bruidschat te bieden heeft”, zei Mos gisteren na afloop.

Eerder al hebben de intermediairs hun zorgen kenbaar gemaakt aan de toen zittende Raad van Bestuur van Nuts. In maart, toen veel publiciteit ontstond rond vermeende fraude bij Nuts, verzekerden algemeen directeur Zijderlaan, financieel directeur Ooms en commercieel directeur Augustin dat zowel juridisch als financieel een schot zou blijven bestaan tussen Nuts en Ohra. Zijderlaan en Ooms zijn echter kort daarop geschorst. Ook president van de Raad van Commissarissen bij Nuts Ziektekostenverzekeringen, Endtz, voormalig topman bij HBG, heeft in april toegezegd te zullen zorgen voor 'desnoods betonnen schotten'. Endtz heeft de Raad van Commissarissen het afgelopen weekeinde verlaten wegens de op handen zijnde fusie. Bij die gelegenheid werden ook de interim-managers, die de plaatsen van Zijderlaan en Ooms hadden ingenomen, de laan uitgestuurd, omdat ze zich tegen een verdere fusie met Ohra hadden uitgesproken. Volgens hen heeft Nuts 'geen enkel belang' bij die fusie. Intussen is er een adviseur bij Nuts aangesteld en komt er een nieuwe directeur, naar verwachting van Ohra.

De 'coup' van Ohra, die door de tussenpersonen wordt gevreesd, zou volgens hen neerkomen op het financieel uitkleden van Nuts om de eigen gaten te dekken. “Dat betekent discontinuïteit voor de verzekerden en als assuradeuren ergens niets van moeten hebben is het dat”, aldus Mos. De twaalf zijn verder bang voor uitwisseling van verzekerdenbestanden. Ohra is een zogeheten 'direct writer', een verzekeraar die direct en dus zonder tussenpersonen zaken doet met de klant. Als Ohra die bestanden in handen krijgt, zouden Nutsklanten kunnen worden bestookt met Ohra-produkten, hetgeen omzetverlies betekent bij de tussenpersonen.

De directie van Nuts reageerde gisteren met de mededeling dat er geen uitwisseling van bestanden komt en dat er niet hoeft te worden gevreesd voor financiële verstrengeling tussen de fusiepartners.