Toeslag komt pas in 1998 in bruto loon

DEN HAAG, 17 JUNI. De overhevelingstoeslag zal op 1 januari 1998 worden opgenomen in het bruto loon. Aanvankelijk zou dit op 1 januari 1996 gebeuren. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een voorstel van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid).

De overhevelingstoeslag wordt door de werkgever verstrekt boven op het bruto loon. Het is een compensatie voor de AAW- en AWBZ-premie die de werknemer moet betalen. In 1993 is in de wet vastgelegd dat de overhevelingstoeslag met ingang van 1996 zou worden opgenomen in het bruto loon. Het kabinet heeft nu besloten deze brutering met twee jaar uit te stellen.

Het kabinet streeft ernaar om de overhevelingstoeslag in de tussentijd te verlagen en zo mogelijk af te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld in combinatie met het voornemen uit het regeerakkoord voor een geïntegreerde AAW/WAO-verzekering die zal worden gefinancierd uit een werkgeverspremie. Nu komen zowel de AAW- als de WAO-premie voor rekening van de werknemer.

In het regeerakkoord is afgesproken dat invoering van de geïntegreerde AAW/WAO geen gevolgen mag hebben voor de hoogte van de loonkosten. Dit is mogelijk door de overhevelingstoeslag te verlagen in combinatie met lastenverlichting voor werknemers, teneinde te voorkomen dat zij er netto op achteruit gaan.