Studiebeurs

Ik verkeer in de situatie dat ik na de zomervakantie ga studeren aan een universiteit, en tevens op kamers ga wonen. Aangezien ik minderjarig ben, en dat nog een hele tijd blijf ook, krijg ik geen enkele ondersteuning van het Rijk in mijn studiekosten, in tegenstelling tot mijn toekomstige medestudenten die een vrijwel risicoloze toelage van ongeveer 470 gulden zullen toucheren. Met het verwerpen van het voorstel aangaande de prestatiebeurs heeft de Eerste Kamer, naar het lijkt ongewild, tevens verhinderd dat studenten onder de 18 jaar ook een studiefinanciering kunnen ontvangen. Dit is zeer te betreuren, en ik verwacht dan ook van minister Ritzen dat hij op korte termijn een nieuw voorstel indient om aan deze onrechtvaardigheid een einde te maken.

    • Michiel Eijsbouts