Schoone Kunsten

In de NRC Handelsblad van maandag 29 mei lazen wij dat Apeldoorn “verrijkt” was met een architectonisch zeer verantwoord gebouw: Het huis voor Schoone Kunsten. Als frequente bezoekers van deze kunsttempel willen wij wel enige kanttekeningen plaatsen bij deze lof. Die betreffen niet zozeer het ontwerp - het is prijzenswaardig dat met zo weinig middelen een multifunctioneel gebouw tussen een rijtje afbraakpanden geschoven kon worden -, maar veeleer de gebruikersvriendelijkheid van het gebouw.

Wekelijks sjouwen wij met onze kinderen naar de balletlessen in dit architectonisch hoogstandje. De zes (!) ingangen kennen wij inmiddels allemaal. De derde week hadden wij de enige niet gesloten deur meteen te pakken. Het bleek de smalle schuine loopbaan van ongeveer 60 meter lengte aan de achterkant te zijn. Wegens zijn gladde oppervlak lijkt deze echter geschikter voor zeepkistraces. Vervolgens bereiken wij een met glazen balustrade afgezette loopbrug met ruime openingen die onze tengere peuters weinig opvang bieden. Daarna naderen wij de volgende hindernis: een circa 30 meter lange gladde betonnen trap naar beneden. Met de buggy onder de ene, de spartelende peuter onder de andere arm en de overige kinderen achter ons nemen wij deze afdaling. Het doel is bijna bereikt. Rest ons slechts de kinderen te verkleden in een ruimte ter grootte van een royale badkamer. Helaas moeten wij deze ruimte delen met 20 andere balletliefhebbertjes en hun verzorgers. Een tweede hok bevindt zich een etage hoger uitsluitend bereikbaar via een open brandtrap. Nadat wij de kinderhoofdjes langs de uitstekende, ijzeren brandtraptreden hebben geloodst, kunnen wij hen achterlaten in de dansstudio. Ligt het aan ons of lijkt deze ruimte zonder raam en met slechts één spiegel op een parkeergarage?

Wij zouden om bovengeschetste redenen dit gebouw op zijn minst onpraktisch, zo niet vrouw- en kindonvriendelijk willen noemen. Wij zouden de bouwheren (?) willen adviseren in het vervolg eens een vrouw(elijke collega) te consulteren bij het ontwerpen van een dergelijk publieksgebouw.

    • H. V.D. Poel-Berkovits
    • M. Guljé-Roos