Rob Lubbers legt voorzitterschap van RBA Rijnmond neer

ROTTERDAM, 17 JUNI. R.M. Lubbers stapt alsnog op als voorzitter van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in Rijnmond. Hij doet dit uit onvrede met het beleid dat minister Melkert (sociale zaken) voor de arbeidsbureaus wil voeren. De minister wil, gesteund door een meerderheid in de Kamer, dat beleid veel te veel centraliseren naar de zin van Lubbers. De Rotterdamse ondernemer, een broer van de oud-premier, vindt juist dat er veel meer ruimte moet komen voor regionaal beleid. In een brief aan Melkert, aan het RBA en aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) maakt Lubbers bekend dat hij per 30 juni als voorzitter opstapt. Hij dreigde daarmee eerder in januari uit onvrede over de afspraken die Melkert met het CBA had gemaakt. Desgevraagd liet hij gisteren weten dat zijn besluit om het voorzitterschap eraan te geven, nu definitief is. Hij heeft de hoop opgegeven dat Melkert nog op zijn voorstellen terugkomt.

“De minister en het kabinet slaan een compleet nieuwe weg in. Daar wil ik als bestuurder niet mede de verantwoordelijkheid voor dragen”, zegt Lubbers. Hij wijst erop dat de landelijke directie van arbeidsvoorziening in Rijswijk veel meer zeggenschap krijgt over de regionale arbeidsbureaus en op haar beurt directe verantwoording schuldig is aan de minister. De Rotterdamse RBA-voorzitter noemt het “onbegrijpelijk” dat de regio's niet meer ruimte wordt geboden voor eigen arbeidsmarktbeleid. Hij vindt het een onwerkbare situatie als de directeuren van de arbeidsbureaus straks zowel instructies vanuit Rijswijk als van hun regionale besturen krijgen. Volgens Lubbers staat dit beleid haaks op de bevindingen van de Commissie-Van Dijk, die het functioneren van Arbeidsvoorziening in de afgelopen jaren heeft onderzocht. Deze commissie uitte zware kritiek op het CBA en oordeelde heel wat positiever over de RBA's. Lubbers wijst erop dat het tripartiete model, waarbij overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden samen Arbeidsvoorziening besturen, in Rijnmond goed werkte.