PvdA en D66 getrotseerd; Kabinet blijft bij standpunt inzake Schiphol

DEN HAAG, 17 JUNI. Het kabinet komt de regeringsfracties van PvdA en D66 niet tegemoet in hun wens de groei van Schiphol aan banden te leggen, na de uitbreiding van de luchthaven met een vijfde baan.

Dat blijkt uit een brief die het kabinet gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet ontraadt daarin de motie waarin de twee coalitiepartners eerder deze week, gesteund door GroenLinks, een grens van maximaal 10.000 geluidgehinderde woningen bepleitten.

Ook een motie waarin de PvdA de grens wilde stellen op maximaal 40 miljoen passagiers neemt het kabinet niet over. Over een wettelijk verankerde verlenging van het nachtregime, van 6.00 tot 7.00, een derde manier om verdere groei tegen te gaan, is het kabinet verdeeld.

Afgelopen maandag debatteerde de Tweede Kamer met minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan. Daarbij bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer de uitbreiding met een vijfde baan steunt, maar werden wel moties ingediend om verdere groei, na 2015, tegen te gaan. Alvorens op die moties te reageren, wilde Jorritsma ruggespraak met het kabinet.

Nu schrijft zij dat een geluidsgrens met een maximum aantal geluidgehinderde woningen de luchtvaartmaatschappijen prikkelt om stillere vliegtuigen te ontwikkelen, maar een grens aan het aantal passagiers niet. Het kabinet houdt daarbij vast aan z'n eigen grens van 10.000 woningen, een aantal dat via een zware planologische procedure in de toekomst echter nog kan oplopen tot 12.600. Een voorstel van VVD en CDA om de grens nu al op te rekken tot 10.900, maar deze dan definitief te laten zijn, ontraadt het kabinet eveneens.

Wat deze stellingname voor gevolgen zal hebben op het vervolg van het debat, aanstaande woensdag, is nog onduidelijk. Zeker is dat PvdA, D66, GroenLinks, RPF, SP en de Unie 55+ voor de motie van de 10.000 woningen zullen stemmen. Dat zijn samen 72 stemmen. Het AOV, zei woordvoerder Aiking gisteren, zal dat “waarschijnlijk” doen, wat het aantal op 75 zou brengen. SGP en GPV bezinnen zich, de ex-AOV'ers Van Wingerden en Verkerk weten het nog niet. Hendriks, eveneens ex-AOV, was gisteravond niet bereikbaar.

De motie over de 40 miljoen passagiers zal waarschijnlijk geen meerderheid halen. D66 betwijfelt of het die motie moet steunen, omdat deze de harde motie over tienduizend woningengrens “ontkracht”, aldus D66 Kamerlid N.G. van 't Riet. Maar volgens Jorritsma, zei deze maandag, zou alleen al het aannemen van de motie over de 10.000 woningen “haaks staan” op de doelstelling van Schiphol een 'mainport' te maken.

Algemeen wordt de motie over het nachtregime gezien als een mogelijkheid voor het kabinet om de Tweede Kamer over de streep te trekken. In het kabinet is PvdA-minister De Boer (VROM) voorstander van een bij wet verankerde verlenging van het nachtregime, Jorritsma en Wijers (economische zaken) voelen er minder voor. Jorritsma zei gisteren dat wordt gewerkt aan “een compromis”, dat de Tweede Kamer maandag moet bereiken.

Tijdens de jaarvergadering van het NCW zei voorzitter Blankert gisteren dat aanname van de moties “de ontwikkeling van Schiphol tot Europese top-luchthaven onmogelijk maakt”.