'Honderden ontslagen bij ING-Groep'

ROTTERDAM, 17 JUNI. Bij de ING-Groep dreigt voor honderden werknemers gedwongen ontslag. Volgens ING is het niet mogelijk om deze werknemers, die zowel werkzaam zijn in de bankdivisie als bij de verzekeringstak, binnen of buiten de organisatie te herplaatsen.

Dat blijkt uit een circulaire die de vijf vakbonden in het bankbedrijf deze week aan hun leden bij de ING-Groep hebben verzonden. De vakbonden hebben intussen besloten de zogeheten sociale paragraaf niet langer te verlengen. In die paragraaf staat dat bij reorganisaties geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

De leiding van de ING-Groep heeft aan de vakbonden laten weten zich niet langer aan deze voorwaarde te kunnen houden. “Uw werkgever geeft aan dat met name de kwalitatieve werkgelegenheidsproblematiek zowel aan verzekeringszijde als aan bankzijde dermate groot is dat grote groepen werknemers onmogelijk herplaatst kunnen worden ongeacht de mogelijkheid tot externe plaatsing over te gaan”, schrijven de vakbonden aan hun leden.

Het ING-concern spreekt volgens de bonden van een “hard surplus”, dat alleen via gedwongen ontslag opgelost kan worden. De vakbonden schatten dit surplus op enkele honderden werknemers. Bij de ING-groep werken ongeveer 30.000 mensen, van wie tweederde bij de bankendivisie en eenderde bij de verzekeringspoot.

Pag.21: Bank wil slagvaardiger optreden

Uit een adviesaanvraag die ING Bank eerder deze maand bij de ondernemingsraad van ING Bank heeft ingediend, blijkt dat de top van de bank de “commerciële slagvaardigheid in de particuliere markt” wil vergroten. Die doelstelling “maakt het noodzakelijk dat de personele organisatie van de particuliere afdelingen op de kantoren wordt aangepast respectievelijk gestroomlijnd”.

De ING-top geeft in de adviesaanvraag nog niet aan hoeveel banen deze stroomlijning zal gaan kosten. Wel waarschuwt men al dat “er wel degelijk sprake zal zijn van veranderende aanpak en werkwijze. Dit resulteert in veranderende eisen met betrekking tot kennis en vaardigheden alsmede in het herverdelen van taken en werkzaamheden per functie.”

De tweede adviesaanvraag die begin deze maand de ondernemingsraad bereikte, betreft de reorganisatie die ING Bank wil doorvoeren op het gebied van front- en backoffice-activiteiten. Dit plan - Visie Operations geheten - is vorig jaar al aan de kantorenorganisatie gepresenteerd. Kern van de reorganisatie is het samenbundelen van administratieve werkzaamheden voor meerdere kantoren in één 'unit'. ING Bank gaat er van uit dat implementatie van deze operatie zal leiden tot een “geleidelijke vermindering” van het personeelsbestand met driehonderdzestig voltijdbanen.

Nu de onderhandelingen over een sociaal plan voor de totale ING Groep zijn mislukt, willen de vakbonden hierover per reorganisatie aparte afspraken maken. Baangaranties voor de werknemers staan daarbij voorop, binnen of buiten de ING-organisatie. Volgens de bonden moet dit mogelijk zijn, gezien de afspraken die in het recente CAO-akkoord voor de bankensector zijn gemaakt. “De verrichtingen van de werkgever dienen (..) uitsluitend gericht te zijn op het vinden van een andere functie en niet op het doorschuiven van grote groepen werknemers naar de WW”, schrijven de bonden aan hun ING-leden.

    • Marcella Breedeveld