Dynamo Open Air

Het moet mij van het hart dat het onderschrift bij de foto bij het artikel over het Dynamo Open Air hardrock-festival (NRC Handelsblad, 3 juni) kant noch wal raakt, en ook het artikel de nodige onjuistheden bevat. Er is pertinent niet, in geen enkel geval, gekampeerd in de berm van de snelweg A2 en daar is door de politie ook nooit toestemming voor gegeven. Ook zijn de opritten van de A2 niet als parkeerplaats gebruikt.

Voor dat alles was ook geen enkele aanleiding: Nadat het reguliere kampeerterrein (75 ha.) vol was is gebruik gemaakt van tegenoverliggende stroken grond en van de bermen van een reeds gepland afgesloten weg. Vervolgens zijn de resterende auto's en mensen naar een nood-kampeerterrein geleid vanwaar een pendeldienst naar het festivalterrein was georganiseerd.

Ten aanzien van de files rond Eindhoven in het algemeen kan worden gesteld dat deze niet langer waren dan normaal met feestdagen en tegen het weekend. Opvallend was zelfs het relatief kleine aantal vrachtwagens. Het beroepsgoederenvervoer was dan ook middels strooibiljetten weken van te voren gewaarschuwd voor de te verwachten verkeersdrukte rond Eindhoven.

    • Namens Anti-Concerts
    • Organisator Dynamo Open Air
    • Teun de Bok