Chinese orders voor Nederland

Het constructie- en scheepsbouwconcern IHC Caland heeft tijdens het bezoek van premier Kok aan China en Vietnam voor in totaal vijftig miljoen gulden aan orders binnengehaald. Het gaat vooral om baggermaterieel van kleinere omvang.

Daf Trucks tekende in Peking een met het Chinese ministerie voor post en telecommunicatie voor het leveren van twee- tot driehonderd trucks voor het vervoer van poststukken. De order vertegenwoordigt een waarde van twintig à dertig miljoen gulden. Daf gaat met Chang Feng Auto Corporation uit Huizhou de gezamenlijke produktie van Daf trucks onderzoeken. De bedrijven richten zich op een produktie-eenheid met een capaciteit van duizend vrachtwagens per jaar.

De Rabobank ondertekende een contract voor de exportfinanciering van een door China gekocht Nederlands baggerschip ter waarde van 150 miljoen gulden. Ook stapt de bank, samen met een aantal buitenlandse banken, in een lening van 90 miljoen dollar (142 miljoen gulden) aan een Chinese partner van Philips.

De Rabobank verwacht in het najaar een kantoor te kunnen openen in Peking. Net als in Shanghai betreft het een representative office, dat nog niet de officiële status van bank heeft.