Brent Spar

Het is te hopen dat het de milieu-activisten inderdaad lukt Shell tot inkeer te brengen, want zelfs al zou de Brent Spar compleet schoon zijn, dan nog dump je dat niet in zee!

De regering heeft onlangs een heffing op de verkoop van nieuwe auto's ingevoerd, als voorfinanciering van toekomstige verantwoorde verwerking van autowrakken. Het wordt de hoogste tijd dat ook een verwijderingsheffing wordt ingevoerd bij ingebruikname van olieplatforms en olietankers. Als de maatschappij zelf niet voor het verantwoord ontmantelen wil zorgdragen zal de overheid de maatschappelijke belangen moeten behartigen. Doet zij dit niet dan is de volgende stap dat de afgedankte directie-auto's van Shell in de Hofvijver belanden. Lekker makkelijk, en Shell verdient weer 250 gulden!

Na de ramp met de Exxon Valdez is de concurrent van Shell veroordeeld tot het vergoeden van de schade ontstaan door de ramp, terwijl Shell zelfs overheidstoestemming krijgt om het milieu te bevuilen. Grotere ongelijkheid en ongerechtigdheid bestaat nauwelijks. Alleen al het idee zou strafbaar moeten zijn.

Shell moet nu volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle toekomstige schade aan het milieu ten gevolge van het dumpen van de Brent Spar. Ik vraag me af in hoeverre Shell de titel 'Koninklijke' überhaupt verdient. Is dat een kwestie van winst of van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid?

Omdat alle pogingen Shell met redelijke argumenten te overtuigen botweg van tafel geveegd werden, zal Shell met eigen middelen moeten worden bestreden: in de portemonnee. Dit kan mijns inziens het beste door massaal de aandelen 'Koninklijke' te dumpen, en op de zwarte lijst te plaatsen zolang de Shell-top zich zo schandalig gedraagt. Met alle plezier zal ik in ieder geval de aandelen en zegeltjes van Shell links laten liggen en tanken bij een oliemaatschappij die tenminste wat zorgvuldiger met het milieu, en dus ons aller toekomst, omgaat.

    • Drs. H.H. Thijs