Actie om doeken Koch in Utrecht

UTRECHT, 17 JUNI. Een comité onder aanvoering van burgemeester I. Opstelten van Utrecht probeert binnen enkele weken voldoende geld bij elkaar te krijgen om vijf schilderijen van Pyke Koch (1901-1991) te behouden voor het Centraal Museum in Utrecht. De doeken van de Utrechtse schilder zijn eigendom van twee particulieren die ze sinds 1991 aan het museum in bruikleen hebben gegeven.

Het Centraal Museum verzamelt sinds 1937 werk van Pyke Koch. Nu de bruikleengevers bereid lijken de schilderijen te verkopen, wil het museum snel handelen. Het is bang dat door de ook internationaal toegenomen belangstelling voor Kochs werk de prijzen veel hoger worden.