Stappen fiscus inzake kapitaalverzekering

DEN HAAG, 16 JUNI. De Belastingdienst zal een nieuwe constructie om belasting te ontwijken met een kapitaalverzekering ter dekking van een hypotheek via de belastingrechter aanpakken. Dat heeft de dienst onlangs aan enkele verzekeringmaatschappijen meegedeeld.

Het betreft belastingplichtigen die de hypotheek na het einde van de looptijd niet aflossen uit de kapitaalverzekering die zij daarvoor hebben gesloten. De hypotheekrente blijft dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De kapitaalverzekering loopt door, waarbij het kapitaal vaak zonder aanvullende premiestortingen belastingvrij aangroeit tot de in de wet genoemde maximale bedragen.

Onder de nieuwe regeling (1 januari 1992) is dat per persoon een bedrag van 50.000 gulden bij een looptijd van 15 jaar en 170.000 gulden bij een looptijd van 20 jaar. In totaal kan op naam van een persoon dus, op twee polissen, in totaal 220.000 gulden belastingvrij worden opgebouwd.

De belastingplichtige die deze doorloopconstructie hanteert, zal worden aangeslagen wegens belastingverijdeling.