Schademarkt toont lichte verbetering

De resultaten in de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt zijn in 1994 ten opzichte van het rampjaar 1993 slechts licht verbeterd. De verzekeraars vindan dat “onbevredigend”. Vooral omdat bij meetelling van de herverzekeringskosten nog steeds verlies wordt geleden.