Schade watersnood bij agrariërs 78 miljoen

ROTTERDAM, 16 JUNI. De schade die agrarische bedrijven hebben geleden door de overstromingen in februari, wordt geschat op ongeveer 78 miljoen gulden. Die verwachting heeft het Bureau Waterschade van de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) uitgesproken op grond van het aantal schademeldingen, de tot nu toe getaxeerde schade en de gemiddelde schade per bedrijf. Agrarische ondernemers die waterschade hebben geleden hebben deze week de laatste mogelijkheid om die aan te melden bij het Bureau Waterschade in Roermond. De aanvragen moeten voor 1 juli bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij binnen zijn.

Tot gisteren werden bij het bureau 3.853 meldingen van schade door wateroverlast gemeld. Daarvan zijn 2.823 inmiddels getaxeerd. De taxateurs van Hagelunie en Interpolis hebben nog vier tot uiterlijk zes weken nodig om alle schade te taxeren. Tot nu toe is voor ongeveer vijftig miljoen gulden schade geschat. Daarvan bedraagt ongeveer 38 miljoen directe schade, terwijl boeren door evacuatie ruim 11,6 miljoen gulden aan kosten hebben gemaakt. De schade per bedrijf beloopt volgens de tot nu toe gemaakte taxaties 17.500 gulden. Dat bedrag is later dan de schatting die een maand geleden werd gedaan, toen de helft van alle gevallen was opgenomen.

Naast de gehandhaafde schaderegeling, waarin wordt uitgegaan van een eigen risico van 65 cq 10 procent, gingen de organisaties vorige maand akkoord met een aanvullende schadeverhgoeding van 16,5 miljoen gulden. Het kabinet zal dat bedrag binnenkort storten in het Fonds Watersnood 1995.