Protest op asielboot duurt voort

DORDRECHT, 16 JUNI. Een groep asielzoekers die wordt opgevangen in het drijvend asielzoekerscentrum Bibi Progress in Dordrecht, slaapt sinds vier nachten buiten. Ze protesteren hiermee tegen de lange duur van hun asielprocedure en tegen het tekort aan woningen.