Onderwijsinspectie: op heel grote scholen vallen meer lessen uit

ROTTERDAM, 16 JUNI. Op sommige middelbare scholen met meer dan duizend leerlingen vallen door de ingewikkelde schoolorganisatie zoveel lessen in de basisvorming uit dat het de vraag is of leerlingen de zogeheten kerndoelen halen, waarin de lesstof staat omschreven.

Dit schrijft de onderwijsinspectie in het Onderwijsverslag 1994, dat gisteren door minister Ritzen (onderwijs) naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. In dit verslag beoordeelt de inspectie elk jaar de stand van zaken in alle sectoren van het onderwijs. In augustus 1993 werd de basisvorming ingevoerd voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. De basisvorming verplicht leerlingen vijftien vakken te volgen.

De lesuitval op grote scholen is reden tot zorg, aldus het inspectieverslag. Op middelbare scholen valt gemiddeld 5,6 procent van alle lessen basisvorming in de onderbouw uit, onder meer door vergaderingen, excursies, ziekte, studiedagen en proefwerkweken. Op scholen met meer dan duizend leerlingen gebeurt dat bij 7,2 procent van alle lessen.

De inspectie schrijft deze hogere uitval op grote scholen toe aan de organisatie. Zo komen bijvoorbeeld door de overgangsvergaderingen op deze scholen al 46 lesuren van de in totaal 1.280 uren te vervallen. “De lesuitval op een aantal grote scholen neemt dusdanige vormen aan dat ernstig betwijfeld moet worden of de zogeheten kerndoelen nog wel gehaald kunnen worden”, zo schrijven de opstellers.

Verder wordt geconstateerd dat het onderwijs in Nederland nog onvoldoende rekening houdt met de individuele verschillen van leerlingen en studenten. Met betere afstemming zouden meer leerlingen een diploma halen. In het basisonderwijs blijft de achterstand van allochtone kinderen in taal en rekenen zorgwekkend, aldus het verslag, en in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie haken nog te veel leerlingen af zonder een diploma. Op hogescholen en universiteiten lijken de rendementen te dalen, al ontbreken nauwkeurige en eenduidige cijfers.