Omzet van industrie neemt toe

DEN HAAG, 16 JUNI. De industriële omzet is in april met drie procent gestegen in vergelijking met april 1994. De stijging is met name een gevolg van de stijgende export. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

De industriële export laat een stijging zien van vijf procent. De binnenlandse omzet is gelijk gebleven. Hierbij maakt het CBS de kanttekening dat april dit jaar één werkdag minder telt dan april vorig jaar.

De stijging van de omzet van de chemische industrie bedraagt in april zeventien ten opzichte van april vorig jaar. Dit groeicijfer is het hoogste van alle bedrijfsklassen binnen de industrie. Hierbij merkt het CBS echter op dat dit hoge groeipercentage grotendeels wordt veroorzaakt door sterk gestegen afzetprijzen. Andere bedrijfsklassen met hoge groeicijfers zijn de papier-, de basismetaal-, de metaalprodukten-, de kleding- en de machine-industrie.

De grootste omzetdalingen heeft het CBS in de transportmiddelen- en in de bouwmaterialen-industrie waargenomen. Bij de bouwmaterialen komt de daling, mede als gevolg van de stakingen in de bouw, volledig voor rekening van de binnenlandse markt. De procentuele daling voor de voedings- en genotmiddelenindustrie is gering.