Meer geld gevraagd voor Maaskade

MAASTRICHT, 16 JUNI. De gemeenten Arcen en Velden (Limburg) vinden dat minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) 150 in plaats van 125 miljoen beschikbaar moet stellen voor de aanleg van een 160 kilometer lange kade langs de Maas. De gemeenten zijn bang dat de kade niet voor de winter klaar zal zijn doordat de waterschappen hebben gedreigd pas met bouwen te beginnen als de financiering helemaal rond is.