KLM en vliegers hervatten overleg over CAO-conflict

ROTTERDAM, 16 JUNI. De KLM-directie heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) uitgenodigd voor hervatting van het vastgelopen overleg. De VNV heeft zich bij monde van voorzitter B. Baksteen daartoe bereid verklaard.

De luchtvaartmaatschappij reageerde met die invitatie op de uitspraak van de president van de rechtbank in Amsterdam, mr. R. Gisolf, in het kort geding tussen de KLM en de pilotenorganisatie.

Gisolf heeft met zijn vonnis geen oplossing geboden voor het conflict tussen de VNV en de KLM. De rechtbankpresident heeft gistermiddag de eisen van beide partijen afgewezen. Daarmee blijft het conflict in alle hevigheid bestaan. Volgens de vliegers is de relatie met de KLM diepgaand beschadigd. “Dit komt voorlopig niet meer goed”, dreigt Baksteen.

De KLM-verkeersvliegers houden derhalve de mogelijkheid open van een 24-uursstaking. “De komende week zijn geen stakingsacties te verwachten”, zegt een woordvoerder van de VNV. “Maar wanneer het overleg met de KLM op korte termijn geen resultaat oplevert, zal er opnieuw worden gestaakt.”

In dat geval zullen er een etmaal lang geen KLM-toestellen van Schiphol vertrekken. Tot nu toe hebben de piloten twee stakingsacties van twee keer zes uur gehouden. De VNV kondigt een staking minimaal zes dagen van tevoren aan.

Volgens Baksteen gaan de vliegers zich nu richten op het afdwingen van een CAO voor 1995. De vereniging eiste in kort geding formalisering van mondelinge afspraken zoals gemaakt voor Pinksteren. Toen was er volgens de vliegers overeenstemming over een kosten-neutrale CAO. Tevens waren geschilpunten uit 1993 opgelost. Volgens mr. Gisolf kan de KLM niet worden verplicht een collectieve arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

De KLM ziet, zo stelt de rechtbankpresident, het afsluiten van een CAO over 1995 en het onderzoek naar de vliegerskosten als één pakket. Uit een fax-bericht van KLM-president-directeur P. Bouw aan VNV-president Baksteen eerste pinksterdag mag volgens Gisolf ook niet worden afgeleid dat de KLM afziet van de koppeling tussen de CAO en een onderzoek naar arbeidsvoorwaarden.

De KLM eiste van de rechtbank-president de aanwijzing van bemiddelaars. Mr. Gisolf vindt dat een dergelijke verplichting zich te onderwerpen aan bemiddeling onder de gegeven omstandigheden een te vergaande beperking van de onderhandelingsvrijheid van de VNV is.

Niettemin reageerde de KLM verheugd op het vonnis. De luchtvaartmaatschappij ziet daarin een duidelijke bevestiging van haar standpunt dat alleen dan een CAO voor 1995 met de VNV kan worden afgesloten, indien voor de KLM zicht bestaat op een zinvolle afronding van de discussie over de kosten van vliegers. “Ook in redelijkheid en billijkheid valt van de KLM niet te vergen dat zij met de VNV een CAO over 1995 afsluit zonder dat er zicht bestaat op een zinvolle afronding van het onderzoek naar de vliegerskosten”, vindt Gisolf. De rechtbank vindt dat de KLM met recht kan vrezen dat van het onderzoek weinig meer terecht komt als de vliegers een nieuwe CAO hebben.

Minister Jorritsma van verkeer en waterstaat wil niet ingrijpen in het conflict. Zij acht de arbeidsvoorwaarden van vliegers een zaak van werkgever en werknemers. Zij hoopt wel op een snelle oplossing. Het conflict is slecht voor het imago van de Nederlandse luchtvaart in het algemeen en de positie van Schiphol in het bijzonder, aldus de minister.

De gezagvoerders en de directie van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS zijn het afgelopen nacht wél eens geworden over een nieuwe CAO. Een pilotenstaking die voor maandag 26 juni was afgekondigd is daarmee van de baan. De SAS-vliegers hebben ingestemd met een salarisverhoging van 3,95 procent. Ze hadden 6 procent geëist. Sinds 2 juni hebben de 1.600 vliegers al vier keer het werk 24 uur neergelegd.

Door een wilde staking van Alitalia-piloten zijn gisteren in Italië honderden vluchten uitgevallen. De vliegers meldden zich afgelopen woensdag ziek nadat de directie had besloten buitenlandse bemanningen in te huren. De Alitalia-piloten hebben stakingen aangekondigd voor 19, 23 en 26 juni.