Kamer: ook or-raad voor het kleinbedrijf

DEN HAAG, 16 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de rechten en bevoegdheden van werknemers in kleine bedrijven in de nieuwe Wet op de ondernemingsraden moeten worden geregeld. Een motie hierover kreeg gisteren de steun van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks.

Het gaat hier om bedrijven met minder dan 35 werknemers. Zij kennen tot nu toe alleen de verplichting dat de werkgever twee maal per jaar personeelsvergaderingen moet houden.

Eerder deze week beloofde minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) een onderzoek te zullen doen naar de voor- en nadelen van ondernemingsraden in kleine bedrijven. Maar gisteren werd hij min of meer tot zijn eigen verrassing geconfronteerd met een meerderheid in de Kamer die een duidelijke regeling voor medezeggenschap in kleine bedrijven eist. De minister beloofde daarmee rekening te houden bij het wetsvoorstel dat hij in voorbereiding heeft.

Tegenstanders van de motie - VVD, GPV - verbaasden zich over de steun die de CDA-fractie daaraan gisteren wel gaf. Eerder deze week had het Kamerlid Van Rooy van deze partij nog gewezen op de rompslomp die een verdergaande regeling van de medezeggenschap voor het midden- en kleinbedrijf met zich mee zou brengen.

Volgens andere voorstanders van de motie, zoals D66, wordt er met de beoogde regeling een eerste stap gezet naar de vorming van een 'mini-ondernemingsraad', met meer bevoegdheden dus dan een personeelsvergadering. Van Rooy sprak gisteren echter uit dat het CDA absoluut niet naar zo'n mini-ondernemingsraad wil. Ze motiveerde haar steun aan de motie met een verwijzing naar een afspraak die eerder tegen de zin van het CDA in de nieuwe Arbeidstijdenwet is opgenomen. Daarin staat dat ook in bedrijven met minder dan 35 werknemers een medenzeggenschapsorgaan moet komen voor overleg over de bedrijfstijden. Het is volgens Van Rooy beter dit te regelen in de Wet op de ondernemingsraden.