Kamer ontevreden met resultaten overleg Europol

DEN HAAG, 16 JUNI. De Tweede Kamer heeft met teleurstelling gereageerd op de resultaten die de ministers Sorgdrager (justitie) en Dijkstal (binnenlandse zaken) hebben behaald in de Europese onderhandelingen over Europol. Op de Europese top in Cannes, eind deze maand, wil EU-voorzitter Frankrijk dat het oprichtingsverdrag definitief wordt getekend.

De werkzaamheden van de Europese politie-organisatie, die in Den Haag is gevestigd, onttrekken zich tegen de zin van de Kamer voor een belangrijk gedeelte aan de politieke controle. Volgens een brief van de Nederlandse ministers aan de Kamer krijgt het Europees Parlement eens per jaar een verslag van Europol. De Kamer noemde dat “volstrekt onvoldoende”. Het Kamerlid Verhagen (CDA) noemde het “een lachertje”. Zijn collega Weisglas (VVD): “Het Europees Parlement wordt met een kluitje in het riet gestuurd.”

De beide ministers hebben in Europees verband echter geen voorbehoud gemaakt bij het uitwerken van deze constructie. Wel zeiden Sorgdrager en Dijkstal dat Nederland “de verdragstekst als geheel nog moeten goedkeuren”. Die tekst is nog niet klaar. De Kamer toonde zich gistermiddag bezorgd dat de tekst van het verdrag niet meer ter inzage komt voordat het verdrag wordt getekend. Dat zou minister-president Kok moeten doen in Cannes. En “over Cannes ga ik niet”, zei Sorgdrager gistermiddag. Volgende week vergaderen de ministers van justitie en binnenlandse zaken van de EU in Luxemburg nog over Europol.

Voor Nederland is bij het verdrag vooral de rol van het Europese Hof van Justitie van belang. Daarover bestaat onder de lidstaten nog geen overeenstemming. Het Hof moet volgens een meerderheid de bevoegdheid krijgen te oordelen over Europol-zaken. Volgens Sorgdrager wordt de rol van het Hof het “springende punt” bij de laatste onderhandelingen. Van enige “toenadering” tussen de landen had zij overigens nog niets gemerkt.

Ook de 'kwestie-Frankrijk' werd in het Kamerdebat aan de orde gesteld. Volgens Dijkstal is de Franse kritiek op het Nederlandse drugsbeleid “helder, doorzichtig en begrijpelijk”. De Fransen willen het Europol-verdrag afronden en gebruiken hun kritiek op het Nederlandse drugsbeleid tijdens de onderhandelingen. “Dat mag best”, vond Dijkstal. “We zitten in een zeer complex onderhandelingsproces over verschillende verdragen. Dan gebeuren dit soort zaken. De vraag is hoe je ermee omgaat.”