Hervormde synode verdeeld over fusie

DOORN, 16 JUNI. De Nederlandse Hervormde Kerk is verdeeld over de fusie met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Dit is gisteren gebleken aan het begin van een driedaagse hervormde synode in Doorn.

Er zal de komende maanden opnieuw gespoken worden over de wenselijkheid van een fusie tegen de achtergrond van de hervormde identiteit. Behoudende gemeenten, veelal behorende tot de Gereformeerde Bond, vrezen dat de eigen identiteit van de Nederlandse Hervormde Kerk niet voldoende tot uitdrukking zal komen in de voorgestelde Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN). Het fusieproces heeft al eerder vertraging opgelopen na de inwilliging van het verzoek van 25 hervormde classes - onderafdelingen van de kerkprovincies - om een 'adempauze'. Anderen zien meer heil in een lossere federatie.

Vanochtend kwam het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk tegemoet aan de synodeleden die bezwaren hebben tegen het verenigingsproces met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. De synode zal zich aan het eind van het jaar in een extra zitting uitspreken over de reacties - 'consideraties' geheten - uit de gemeenten op de fusieplannen die moeten leiden tot de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.

Voorstanders van kerkvereniging toonden zich teleurgesteld over het trage verloop van de fusie. Enkele van hen verweten de tegenstanders “gevangenen van het verleden” te zijn doordat ze zich meer zorgen maken over wat ze te verliezen hebben dan wat ze bij een fusie kunnen winnen.

Verschillende afgevaardigden spraken er gisteren hun bezorgdheid over uit dat het Samen op Weg proces kan leiden tot een scheuring in de Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens synodevoorzitter ds. W. Beekman bestaat er bij voor- en tegenstanders een “toenemende tendens” om zich in de eigen hoek terug te trekken waarbij de kerk als geheel uit het oog wordt verloren. Volgens Beekman gaat de rechterflank van de kerk met veel “politiek tromgeroffel” voorbij aan het geloof van de voorstanders dat er geen verschillen tussen de drie fusiepartners bestaan die een scheiding nog rechtvaardigen.

Voorstanders van de fusie wekken op hun beurt soms de indruk een fusie zonder de rechterflank te willen doorzetten. Beekman: “Waar is de hervormde overtuiging dat wij geen groep gelijkgezinden zijn, maar dat God ons in deze kerk heeft neergezet, zo verschillend als we zijn?”