'Geef extra uitkering bij schuldenproblemen'

UTRECHT, 16 JUNI. Mensen die door hoge woonlasten in schuldenproblemen terechtkomen, moeten een overbruggingsuitkering kunnen krijgen. Zo'n uitkering zou voor drie jaar gelden, zodat de schuldenaar in staat is om orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door te verhuizen. De hoogte van de uitkering kan variëren van 150 tot 250 gulden per maand.

Dit bepleit de Utrechtse gemeentelijke stuurgroep Schuldhulpverlening onder leiding van directeur D. Timmer van de Kredietbank Utrecht. Het aantal inwoners uit Utrecht met ernstige schuldenproblemen is van 500 in 1990 naar 1.500 in 1994 gestegen. Verwacht wordt dat dit aantal dit jaar tot 2.000 zal stijgen en in 1996 tot 2.500. Het gaat om mensen die zodanig hoge schulden hebben opgelopen dat ze die niet meer op eigen kracht kunnen aflossen. Met name in de grote steden is een sterke toename van het aantal mensen dat zich meldt voor schuldsanering. Voorts is er een grote groep, vooral alleenstaande ouders in de bijstand, die in de gevarenzone zit.

De zogenoemde 'balansuitkering' is niet bedoeld als een verkapte manier om de laagste inkomens op te krikken, aldus Timmer. In aanmerking komen alleen mensen die door een plotselinge wijziging in hun inkomen of woonlasten in de problemen komen; bijvoorbeeld als ze na renovatie van hun woning een hogere huur moeten betalen of getroffen worden door werkloosheid of echtscheiding.

Om het aantal problematische schuldenaren binnen de perken te houden is ook vroegtijdige signalering en nazorg door middel van budgetbegeleiding en inkomensbeheer nodig. Doordat vroegtijdige signalering ontbreekt, is in negentig procent van de gevallen van mensen die om hulp vragen de schuldensituatie al onbeheersbaar geworden. Ruim dertig procent van de schuldenaren vervalt in herhaling, mede door het ontbreken van nazorg.