Financiering van reactiemacht nog onduidelijk; V-raad fiatteert strijdmacht

NEW YORK, 16 JUNI. De Veiligheidsraad heeft vannacht ingestemd met het sturen van een 'snelle reactiemacht' van maximaal 12.500 militairen naar Bosnië, maar de vraag wie voor de kosten opdraait in het midden gelaten. Nederland heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

De resolutie over de snelle reactiemacht werd met dertien tegen nul stemmen aangenomen. China en Rusland onthielden zich van stemming. Maximaal mogen 12.500 man worden gestuurd. De concrete plannen spreken van tienduizend man - Fransen, Britten en 130 Nederlanders - die in Bosnië VN-soldaten te hulp moeten komen als die worden belegerd of aangevallen.

Het probleem van de financiering is door de Veiligheidsraad nog niet opgelost. De Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright, maakte duidelijk dat de Amerikaanse regering niet van plan is 31 procent van de kosten te dragen, zoals is voorgeschreven bij vredesoperaties waaraan alle leden van de VN meebetalen. Washington vindt dat de kosten - 300 miljoen dollar in de eerste zes maanden - moeten worden gedragen door de landen die aan de strijdmacht deelnemen. Volgens Albright betalen de VS al 1,6 miljard dollar per jaar voor de VN-vredesmacht in ex-Joegoslavië. Wel beloofde ze “materiële ondersteuning” van de snelle reactiemacht.

De ambassadeurs van Frankrijk en Groot-Brittannië betoogden dat niet de Veiligheidsraad maar de Algemene Vergadering van de VN over financiële en begrotingszaken beslist. Dat geldt volgens hen ook voor de financiering van de snelle reactiemacht. Naar hun oordeel moeten de kosten door alle VN-leden worden gedragen.

China onthield zich van stemming omndat de nieuwe strijdmacht “geweld zal gebruiken”. Rusland gebruikte voor de stemonthouding het argument dat de snelle reactiemacht anti-Servisch zal zijn en niet zal optreden tegen het regeringsleger. De Bosnische minister van buitenlandse zaken, Muhamed Sacirbey, noemde de snelle reactiemacht een “laatste kans” voor Bosnië. (Reuter)

Onze Haagse redactie voegt hieraan toe: Nederland heeft in New York een krachtig protest laten horen over het uitblijven van een besluit over de financiering. Het uitstel kan volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken een precedentwerking hebben en is nadelig voor de activiteiten van de VN-troepenmacht in het voormalige Joegoslavië. Als Nederland wordt gedwongen de uitzending van de compagniemariniers te financieren zonder dat duidelijk wordt hoe deze uitgaven worden terugbetaald wordt Nederland, volgens Buitenlandse Zaken, onevenredig zwaar belast.