Conflict Schiphol en ontwikkelaar Chipshol escaleert

ROTTERDAM, 16 JUNI. De dreigende schadeclaim van Chipshol tegen de luchthaven Schiphol markeert een nieuwe episode in een jarenlange strijd. Vandaag maakte de projectontwikkelaar bekend dat Chipshol de Schiphol-directeur Smits als getuige wil horen in de zaak. Chipshol-directeur J. Poot had revolutionaire plannen met de 600 hectare grond rond Schiphol die hij in de loop van de jaren tachtig kocht. Poot's ambities brachten hem en zijn familie in conflict met accountants, aandeelhouders en de overheid.In het begin van de jaren tachtig ziet de dan ruim 60 jarige-oud-ambtenaar investeringsmogelijkheden rond Schiphol. Met zijn projectontwikkelingsbedrijf Chipshol Forward wil Poot in het agrarische gebied rond de luchthaven een grootschalig bedrijvenpark realiseren dat gericht is op ondernemingen die aan Schihol gebonden zijn.

Na moeizame onderhandelingen sluit Chipshol Forward in 1989 een contract met Schiphol Area Development Company (SADC), een vennootschap waarin de provincie Noord-Holland, Schiphol, de Nationale Investerings Bank (NIB) en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer een belang hebben. De SADC gaat samen met Chipshol 35 hectare grond in het noordelijke deel van de Haarlemmermeer ontwikkelen tot een bedrijvenpark.

Het succes smaakt naar meer, Poot start het bedrijf Landinvest. P. Poot, zijn zoon, krijgt de leiding. Het bedrijf richt zich in de eerste plaats op beleggingen. Een toekomstige wijziging in de bestemmingsplannen van de gemeenten rondom de luchthaven kan de grondprijzen doen stijgen. De (toenmalige) Amsterdamse bank Pierson en de Rotterdamse investeringsgroep Granaria Beheer zijn de belangrijkste investeerders.

In 1990 begint Chipshol met de ontwikkeling van Chipshol Park. In dit gebied komt een bedrijvenpark met veel groen, water en een ondergrondse parkeerplaats. De KLM bouwt besluit in september 1993 op het terrein een computercentrum te vestigen. De Britse hotelketen Inter-Continental begint in 1994 met de bouw van een hotel.

In december 1992 raakt Poot sr. in de problemen. Chipshol wil in 1992 en 1993 100.000 aandelen uitgeven, maar moet daarvan bij gebrek aan belangstelling afzien. Op de jaarvergadering van Landinvest eind 1992 blijkt dat ook Poot jr. zich in de nesten heeft gewerkt.

Onder aanvoering van Pierson verwijten de aandeelhouders directeur P. Poot “belangenverstrengeling en mismanagement”. Poot zou zonder overleg met de raad van commissarissen nieuwe aandelen hebben uitgegeven en er bestaat een te nauwe band tussen Landvision en de vennootschappen van de familie Poot. De directeur moet vertrekken. Poot jr verliest een kort geding waarin hij eist dat Pierson zijn beschuldigingen terug trekt.

Het accountantskantoor Coopers en Lybrand weigert de jaarrekening van Landinvest over 1992 goed te keuren en stelt op verzoek van de aandeelhouders een onderzoek in naar de positie van de familie Poot bij het bedrijf. Uit het rapport van Coopers zou blijken dat Poot jr. kort na zijn ontslag vier miljoen gulden uit Landinvest naar vennootschappen van de familie Poot heeft overgesluisd. De Nationale Investeringsbank draait kort daarna de kredietkraan van Landinvest dicht. In de zomer van 1993 zegt Coopers de samenwerking met de familie Poot op, omdat “de vertrouwensrelatie tussen accountant en cliënt geschaad is.

P. Poot vindt dat het accountantskantoor Landinvest niet tijdig heeft geïnformeerd over de onvolkomenheden in de jaarrekening. Hij houdt Coopers verantwoordelijk voor de breuk met de Nationale Investerings Bank. Zij hebben bij de beleggers de indruk gewekt dat Landinvest geen kredietwaardig bedrijf is. Verder verwijt hij Coopers “handel in goedkeurende verklaringen en schending van de geheimhoudingsplicht”. Hij legt zijn klachten voor aan de overkoepelende accountantsorganisatie Nivra. De tuchtraad van Nivra stelt hem gedeeltelijk in het gelijk. Poot jr. en Coopers blijven elkaar in de jaren daarna met rechtszaken bestoken.

Schiphol, de KLM en de SADC sluiten in september 1993 een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen rond Schiphol. De deelnemers willen rond Schiphol vestigingsplaatsen creeëren voor distributiebedrijven en logistieke diensten. De samenwerking is niet naar de zin van Poot sr. Hij stelt dat de SADC met Chipshol heeft afgesproken dat er geen andere projecten worden gestart zolang de projecten van Chipshol in ontwikkeling zijn.

In maart van dit jaar presenteert de provincie Noord-Holland het “Uitwerkingsplan Mainport en Groen”. Het plan is een nieuwe streep door de rekening van de familie Poot. Gedeputeerde F. Tielrooy laat weten dat de provincie Noord-Holland bij onteigening voor agrarisch gebied een standaardprijs betaalt. Die ligt rond de zeven gulden per vierkante meter.

Poot dient een schadeclaim in van “voorlopig 120 miljoen gulden” bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Hij verwijt de provincie dat het nieuwe bestemmingsplan en de overeenkomst tussen SDAC, KLM en Schiphol in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken. Daarnaast beweert hij dat Schiphol (en dus de SADC) de aanleg van het bedrijventerrein Badhoevedorp-Zuid wil verhinderen.

Afgelopen maandag dreigde de familie Poot met een claim tegen Schiphol. De luchthaven houdt zich volgens Poot sr. niet aan de afspraken. Gezien het verleden is het niet verwonderlijk dat de luchthaven deze week laconiek reageerde op de dreigende claim van twee miljard gulden. “Over de claim hebben wij alleen uit de dagbladen vernomen, het is moeilijk op de verwarrende berichtgeving in de pers te reageren”, vindt Schiphol.