Britten houden vast aan afzinken van olieplatform

ROTTERDAM, 16 JUNI. De Britse regering houdt vast aan het afzinken in de Atlantische Oceaan van het afgedankte olieplatform Brent Spar. Volgens premier Major is de toestemming die zijn regering aan Shell en mede-eigenaar Esso van de Brent Spar heeft verleend, “in overeenstemming met internationale verdragen”.

Major zei dit gisteren bij aankomst in Canada, waar de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) vandaag en morgen bijeenkomen. Eerder had in het Britse parlement het conservatieve lid Tony Newton het besluit van de Britse regering verdedigd door te zeggen dat het afzinken van de Brent Spar “de beste oplossing voor het milieu is”.

Greenpeace heeft vanmorgen met een helikopter twee mensen op het platform van de Brent Spar gedropt. Het olieplatform wordt naar zijn afzinkplaats gesleept. Eerdere pogingen mislukten doordat Shell-boten met waterkanonnen de helikopter weghielden. Een Nederlandse actievoerder, die te water raakte, is aan boord genomen door een van schepen van Shell die de Brent Spar begeleiden.

De directeur van Shell Nederland zei gisteren dat het bedrijf het afzinken zou heroverwegen als de Britten van mening zouden veranderen. De Britse dochtermaatschappij van Shell nam gistermiddag onmiddellijk afstand van die uitspraak en kondigde aan geenszins van plan te zijn het platform aan land te brengen.

Gisteren kondigde bondskanselier Kohl aan de kwestie bij zijn Britse collega aan de orde te zullen stellen. “Als ik Shell een advies mag geven”, zei Kohl gisteren, “dan is het om niet een houding aan te nemen die met zekerheid tot grote schade leidt voor het bedrijf.” In Duitsland neemt het protest tegen Shell toe. Vannacht werden brandbommen naar een benzinestation van Shell in Hamburg gegooid. Het station brandde volledig uit. De muren van het benzinestation waren voorzien van het opschrift 'Shell to hell'. Vice-president Antje Vollmer van de Duitse Bondsdag zei vanmorgen dat de VN een milieupolitie in het leven zouden moeten roepen om vervuiling op grote schaal van het milieu door bedrijven te verhinderen.

De milieuorganisatie Greenpeace heeft gisteren ook de Britse bevolking opgeroepen van Shell te boycotten om het bedrijf te dwingen af te zien van het dumpen van de Brent Spar. Vanmorgen heeft de Deense minister van milieu, Sven Auken, tot een boycot van Shell opgeroepen.

Pag.15: Smit Tak: geen contact met Shell

Het sleep- en bergingsbedrijf Smit Tak in Rotterdam heeft, niet gesproken met Shell over het alsnog afslepen van het opslagplatform Brent Spar naar de Schotse kust, waar het platform vervolgens ontmanteld kan worden. Gistermiddag werd dat bericht verspreid. Volgens een woordvoerder van moederbedrijf Smit Internationale is er na het uitbrengen van een offerte over ontmanteling van de Brent Spar in 1992, die door Shell werd afgewezen, geen nieuw officieel contact geweest. Ook in de informele sfeer zouden de laatste dagen geen nieuwe contacten zijn gelegd.

De Britse Shell verspreidde gisteren berichten over de offerte van Smit Tak. Volgens de opgave van de Rotterdamse sleper uit 1992 hoefde het verslepen naar land niet meer dan 10 miljoen pond (25,2 miljoen gulden) te kosten. Shell UK stelde echter dat daarin de kosten voor veiligheidsmaatregelen en het opruimen van vervuild water niet waren opgenomen.

De Smit-woordvoerder wil niet reageren op het persbericht. “Wij hebben Shell in 1992 vertrouwelijkheid beloofd. Daar houden we ons aan. Als Shell wel onderdelen van de offerte in de openbaarheid brengt, moet de onderneming dat zelf maar weten.”

Volgens andere offertes van Britse bedrijven en onderzoek van de universiteit van het Schotse Aberdeen bedragen de totale kosten van ontmanteling aan land tussen de 41 en 46 miljoen pond (103,4 tot 115,9 miljoen gulden). Greenpeace beweert dat Shell de kosten van sloop aan wal zeker vier keer te hoog inschat. Het Leidse offshore-bedrijf HeereMac verklaarde gisteren dat sloop wel vier keer zo duur is als dumping op de oceaanbodem. In de kostenramingen die Shell verspreidde kon HeereMac “de eigen offerte echter niet meer herkennen”. Het bedrijf vraagt zich af “of er voor Shell in het geval van de Brent Spar speciale redenen zijn om de kosten van slopen voor hen als onacceptabel hoog in te schatten.”

Shell Nederland zegt nog steeds niets te merken van het consumentenboycot. “Misschien dat hier en daar een individuele pomphouder minder klanten trekt”, aldus een woordvoerder. “Dat is heel jammer, maar wij merken niets van lagere verkopen. Die verkoopcijfers meten we overigens ook niet van uur tot uur.”

De organisatie van vrije pomphouders, Novok, zei donderdag ook nog geen klachten van de Shell-verkopers onder haar 250 leden te hebben ontvangen. De Novok was vrijdag niet voor commentaar bereikbaar. De Novok-leden bedienen vijftienhonderd stations oftwel 20 procent van de markt. Shell heeft een marktaandeel van naar schatting 30 procent.