36.000 bedrijven krijgen alsnog een 'Wao-boete'

DEN HAAG, 16 JUNI. Zo'n 36.000 bedrijven moeten alsnog een boete betalen, omdat een van hun werknemers arbeidsongeschikt was geworden. Dat heeft staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) besloten. Hij legt hiermee een advies van de Raad van State naast zich neer. Volgen dit adviesorgaan zijn de kosten om de boetes te innen, te hoog.

De zogenoemde bonus/malusregeling wordt per 1 juli wel afgeschaft, zoals de bewindsman eerder op aandringen van de Tweede Kamer had besloten. Dit betekent dat bedrijven geen boete meer krijgen opgelegd voor werknemers die na 1 juli 1993 ziek en vervolgens arbeidsongeschikt zijn geworden.

De boetes waaraan Linschoten wel vasthoudt, betreffen dus werknemers die eerder ziek en arbeidsongeschikt waren geworden. Bedrijfsverenigingen moeten deze boetes innen. In sommige gevallen hadden zij de boetes aangehouden na uitspraken van rechtbanken die een betere motivering

eisten. De staatssecretaris schat dat de opbrengst 414 miljoen gulden zal bedragen, waar tegenover volgens het ministerie 80 miljoen aan inningskosten staan. De malussen werden steeds gebruikt om bedrijven die arbeidsongeschikten in dienst namen een bonus te geven en om de AAW-premies te verlagen.

Linschoten heeft nu in een wetsvoorstel een aantal andere maatregelen aangekondigd om de positie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo wordt de loonkostensubsidie voor werkgevers die arbeidsongeschikten in dienst nemen, verhoogd van 20 naar 25 procent. Deze regeling geldt ook voor werkgevers die gehandicapte werknemers werk binnen het eigen bedrijf bieden.

Het wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikten makkelijker gemaakt een eigen bedrijf te beginnen. Zij kunnen daarvoor een lening van 40.000 gulden van de overheid krijgen, terwijl ook de AAW (Algemene arbeidsongeschiktheidswet) beginnende ondernemers mogelijkheden tot financiële ondersteuning biedt.

Een andere maatregel betreft de verruiming van de scholingsmogelijkheden voor gehandicapten net een WW-uitkering. Ook kan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die weer gaat werken, maar minder gaat verdienen, tijdelijk een aanvulling op het loon krijgen.

Er komt een speciale regeling voor oudere arbeidsongeschikten. Die houdt in dat zij, wanneer ze weer aan het werk gaan en vervolgens toch weer worden afgekeurd, niet naar een veel lagere uitkering terugvallen. Verder komt er een regeling waardoor bedrijven werknemers die gedeeltelijk in de WAO zitten en gedeeltelijk in de WW, maximaal drie maanden op proef en zonder loonbetaling in dienst kunnen nemen. In deze periode houdt de werknemer een uitkering.

De kosten van deze maatregelen worden op 475 miljoen gulden per jaar geschat. Daar staat een besparing van 380 miljoen op uitkeringen tegenover.