Vluchtstrook

Minister Jorritsma heeft de Kamer per brief voorgesteld als experiment bij files de vluchtstrook op autosnelwegen open te stellen voor 'gewoon' verkeer (NRC Handelsblad, 9 juni). Zoals helaas te verwachten was heeft onder andere de ANWB zich onmiddellijk gekeerd tegen deze gedachte. De ANWB vreest dat hulpdiensten en de Wegenwacht hun werk niet meer kunnen doen als normaal verkeer bezit neemt van de vluchtstrook. “De vluchtstrook is een essentieel onderdeel van het wegmeubilair en geen overbodige luxe.” Je krijgt tranen in je ogen als je dit commentaar van de ANWB leest. Deze organisatie - die onder andere zou moeten opkomen voor de belangen van de automobilist die veel tijd verliest in onnodige files - blijft de voorkeur geven aan bijvoorbeeld carpooling. We zijn niet vergeten dat de ANWB het onzalige idee van minister Maij-Weggen met de 'carpoolwisselstrook' van harte ondersteunde.

Minister Jorritsma heeft het gelijk aan haar kant als zij probeert - naast het opheffen van knelpunten en het bevorderen van verkeersremmende maatregelen als rekeningrijden - zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Dat kan - zoals het buitenland bewijst - zeer wel door de vluchtstrook onder bepaalde omstandigheden open te stellen voor 'gewoon' verkeer. Het betekent wel dat bijvoorbeeld ten minste per kilometer een 'noodhaven' moet worden aangelegd om auto's met pech in staat te stellen te worden geholpen. Dit is overigens - ook voor de Wegenwacht - een veel veiliger oplossing dan reparatie van een auto op de vluchtstrook.

Wel zou ik minister Jorritsma in overweging willen geven de vluchtstrook uitsluitend open te stellen voor verkeer met beperkte snelheid, zoals vrachtwagens. Dit zou overigens gepaard kunnen gaan met een inhaalverbod voor vrachtwagens op de linkerrijstrook. Dusdoende zou minister Jorritsma verschillende vliegen in een klap slaan: het economisch zo noodzakelijke goederenvervoer ondervindt minder vertraging bij files en het personenverkeer wordt minder gehinderd door inhalende vrachtwagens met een snelheidsbegrenzer, afgesteld - als het goed is - op maximaal 85 km/uur.

    • Drs. T.E. Westerterp
    • Oud-Minister van Verkeer