Veehouders teveel aangeslagen

DEN HAAG, 13 JUNI. Het Landbouwschap heeft duizenden Nederlandse veehouders over de eerste tien maanden van 1992 onterecht aangeslagen voor mestheffingen, gebaseerd op het fosfaatgehalte van dierlijke mest. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat bepaald in een reeks van procedures van veehouders tegen het Landbouwschap, omdat het schap met terugwerkende kracht een regeling had doorgevoerd per 1 januari 1992, terwijl die pas op 1 oktober 1992 formeel werd gepubliceerd. Dat de heffing al kon worden opgelegd vanaf 1 januari 1992 heeft het Landbouwschap juridisch niet afdoende geregeld, zo concludeert het College.

Het Landbouwschap moet de heffing van veehouders die bezwaar en vervolgens beroep hebben aangetekend bij de rechter vernietigen, zo bepaalt het College. Het gaat alleen al over 1992 om bedragen van vijf- tot meer dan tienduizend gulden per geval.

Het Landbouwschap daarentegen zegt dat de financiële gevolgen van de uitspraak beperkt zijn. Het gaat om zes veehouders die in het gelijk zijn gesteld en hun heffingsgeld over de eerste drie kwartalen van 1992 terug krijgen. Veehouders die niet hebben gereageerd binnen de bezwaartermijn van zes weken krijgen hun geld niet terug. (ANP)