Toekomst van deelraden Amsterdam ter discussie

AMSTERDAM, 15 JUNI. De toekomst van de Amsterdamse stadsdeelraden staat ter discussie. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil zich, naar aanleiding van de uitslag van het referendum over de stadsprovincie, beraden over aantal en bevoegdheden van de stadsdeelraden.

Dit bleek gisteren in de raadsvergadering over de uitkomst van de twee referenda die op 17 mei in Amsterdam werden gehouden. De gemeenteraad heeft de uitspraken van de bevolking overgenomen en de desbetreffende raadsbesluiten ingetrokken. Op het weilandje de Vrije Geer worden huizen gebouwd noch tramrails gelegd en de hoofdstad zal zichzelf niet in dertien zelfstandige gemeenten splitsen om te fuseren met de randgemeenten.

Nu de zestien stadsdelen in elk geval geen zelfstandige gemeenten meer worden, wil de Amsterdamse VVD de discussie “over de volle breedte” voeren. Wat fractievoorzitter F. Houterman betreft kunnen de stadsdeelraden, waarvan de eerste in 1982 werden ingevoerd, de laatste in 1991, mogelijk zelfs geheel worden afgeschaft. Volgens hem geeft het referendum over de stadsprovincie een impliciet oordeel over de stadsdelen. De campagne voor het referendum over de stadsprovincie spitste zich toe op de vraag of de opslitsing van Amsterdam zou leiden tot een 'balkanisering' van de stad.

PvdA-fractievoorzitter E. van der Laan had daarvan bij de kiezers niets gemerkt. Ook voor D66 is het opheffen van de stadsdeelraden niet aan de orde, al wil ook die partij een 'herijking' van de deelraden. In elk geval is er geen sprake meer van dat de binnenstad, nu nog bestuurd door de gemeenteraad, wordt overgedragen aan een deelraad. Wethouder Ter Horst (bestuurlijk stelsel) zei 'kritisch' te willen bekijken wat het afblazen van de stadsprovincie voor de stadsdelen betekent.

Voorzitter H. Oosterbaan van de gezamenlijke deelraden hoort de discussie met zorg aan. Volgens hem wordt de uitslag van het referendum 'eendimensionaal' uitgelegd als een afwijzing van de stadsdelen. “Daarmee worden de verworvenheden van de stadsdelen weggegooid.” Vermindering van het aantal stadsdelen door fusie kan wel, maar dat moet dan wel “tussen nu en zomer volgend jaar” gebeuren.