Teflonlaagje

Uw artikel 'Vlekvrije kledij door beschermend teflon-laagje' (Wim van Wijk, W&O 24 mei) heeft ons verbaasd en stoelt deels op onjuistheden. Het suggereert een geheel nieuwe vinding - het artikel spreekt zelfs van een “revolutionaire ontwikkeling” - die wordt toegeschreven aan Dupont en Ciba-Pfersee. Dat is echter geenszins het geval.

Het desbetreffende fluorcarbon bestaat al 40 jaar. Het is in 1955 door 3M in de Verenigde Staten als molecuul ontdekt, en sindsdien wordt het onder de merknaam Scotchgard Protector wereldwijd toegepast in tapijt, leder, gordijn- en meubelstoffen, regen-, ski- en sportkleding, enzovoort.

Pas decennia later heeft ook Dupont/Ciba-Pfersee zich op bepaalde marktsegmenten gericht met een iets andere chemie, echter gebaseerd op dezelfde applicatietechniek en gebruikersvoordelen. Maar dat neemt niet weg dat 3M al decennia marktleider is op het gebied van vezelbescherming in de markten tapijt-, textiel- en leder. En om dat te onderstrepen worden jaarlijks miljoenen dollars geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van 3M fluorcarbonprodukten en gebruikersmarkten.

Indachtig het in 1975 ingevoerde internationale milieubeleid van 3M ('Pollution Prevention Pays') - met als ultieme doelstelling de volledige uitschakeling van verontreinigende stoffen en afval - zijn de fluorverbindingen in het uitgebreide gamma van 3M Protective Chemicals voornamelijk inerte (= niet actieve) stoffen. Ze bevatten geen ozon-onvriendelijk chloor en worden heden ten dage alle op waterbasis geproduceerd.

Hoe een fraai produkt ook, het hier bedoelde polymeer als vlekbeschermer van leder en textiel is dus niets nieuws en bestaat al 40 jaar. Ook is er geen enkele relatie met het in uw artikel genoemde polytetrafluorethyleen (het anti-aanbaklaagje), dat wél een vinding van Dupont is maar niets van doen heeft met leder- en textielbescherming.

    • F.J. Westenberg