Stijgende inflatie in Italië bedreiging voor akkoord loonmatiging

ROME, 15 JUNI. De inflatie in Italië dreigt deze zomer boven de zes procent uit te komen. Hierdoor dreigt het akkoord over loonmatiging op losse schroeven te komen staan. Gekoppeld aan de onzekerheid over de hervorming van het pensioenstelsel legt dit bovendien een grote druk op de overheidsfinanciën, waarin juist een verbetering zichtbaar werd.

De inflatie ligt deze maand rond de 5,8 procent op jaarbasis, zo blijkt uit onofficiële cijfers van het Istat, het Italiaanse centrale bureau voor de statistiek, die deze week zijn uitgelekt. Het bureau verwacht dat de geldontwaarding in juli naar boven de zes procent zal stijgen en dat augustus een verdere verhoging te zien zal geven. In het najaar zou de stijging weer wat minder sterk worden, maar over heel het jaar 1995 zal de inflatie duidelijk boven de vijf procent liggen.

Dat brengt het akkoord over de-indexering van de lonen in gevaar dat in 1992 is gesloten met de vakbonden. Volgens dit akkoord is niet de reële, maar de geplande inflatie de basis voor nominale loonstijging. Het kabinet heeft deze geplande inflatie vorige maand aangepast van 4,2 procent naar 4,7 procent, maar het is nog onduidelijk of de bonden hiermee akkoord gaan. Zij staan toch al onder druk na een nederlaag bij de referenda van afgelopen zondag, waarin de kiezers duidelijk maakten dat zij zich in een aantal gevallen niet goed meer vertegenwoordigd voelen door de bonden.

De inflatie zet ook de lire onder druk. Niet uitgesloten wordt een nieuwe discontoverhoging. Premier Lamberto Dini heeft gewaarschuwd dat de financiële markten zullen reageren bij het minste nieuwe teken van zwakheid in Italië. Dat was ook een aansporing om de hervorming van het pensioenstelsel aan te nemen waarover het kabinet dit voorjaar een akkoord heeft gesloten met de vakfederaties. De communistische hardliners hebben 2700 amendementen ingediend op het wetsvoorstel over de pensioenen, in een poging tot parlementaire obstructie. De partij is verdeeld geraakt over deze felle oppositie, die de eenheid van links en daarmee de kansen op een verkiezingsoverwinning in gevaar brengt. Gisteren zijn zestien parlementsleden van Communistische Heroprichting uit de fractie gestopt omdat zij een minder onverzoenlijke opstelling willen.

De hervorming van het pensioenstelsel is een essentiële maatregel in de pogingen het overheidstekort onder controle te brengen. Volgens de werkgeversorganisatie Confindustria is dit tekort een grotere bedreiging voor de koers van de lire dan de inflatie.

    • Marc Leijendekker