Reddingsakkoord over West Invest

De Zweedse grootaandeelhouder Kungsleden van het in zware financiële problemen geraakte West Invest Fortress heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt bij de in de reddingsoperatie betrokken banken over omzetting van schulden in aandelen. De door West Invest nieuw uit te geven aandelen zullen bij de banken tegen een deel van de uitstaande bankschuld worden geruild tegen een koers van ongeveer 6 gulden per aandeel van 1 gulden nominaal, zo melden directie en commissarissen van de Utrechtse vastgoedmaatschappij. Op dezelfde koers wordt voorts nominaal 14,2 miljoen gulden van de uitstaande achtergestelde converteerbare 7,5 procent obligatielening omgezet in nieuwe aandelen. De overige 15,8 miljoen nominaal aan converteerbare obligaties, in handen van Kungsleben/Retriva, zullen worden geschonken. In de uitstaande winstbewijzen van West Invest is geen wijziging voorzien.

Kungsleben Holland bv, een dochter van de Zweedse grootaandeelhouder, zal fuseren met West Invest. Dit samengaan leidt tot een nieuwe combinatie met een eigen vermogen van ruim 200 miljoen gulden en een onroerend goedportefeuille van ongeveer 450 miljoen gulden. Vorig jaar liep het negatieve jaarresultaat van West Invest op tot 40,5 miljoen, vooral veroorzaakt door afwaardering van de onroerend-goedportefeuille met 38 miljoen gulden. In het daaraan voorafgaande jaar bedroeg het verlies 15,9 miljoen gulden, in 1992 was er 62,8 miljoen gulden verlies. Door de aanhoudende negatieve resultaten smolt het eigen vermogen tot 14 miljoen gulden en verdampte de intrinsieke waarde per aandeel. Eind 1993 was het aandeel intrinsiek nog 10,42 gulden waard, eind december 1994 was dat nog maar 2,68 gulden.

De financiële herstructurering en de fusie moeten nog worden goedgekeurd door de betrokken autoriteiten en door aandeelhouders.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werd het verbod tot handel in aandelen, winstbewijzen en converteerbare obligaties West Invest ingaande vandaag ingetrokken.