Raad Amsterdam wil pauze; Kabinet komt met eigen plan stadsprovincies

DEN HAAG, 15 JUNI. Het kabinet zal na de zomer zelf met voorstellen komen ter vorming van stadsprovincies om de impasse te doorbreken die is ontstaan na referenda in Amsterdam en Rotterdam.

Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) heeft dat gisteren aangekondigd op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Haarlem. De gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam weigeren verdere medewerking aan het proces van bestuurlijke vernieuwing sinds de plannen voor de opdeling van de steden in verscheidene gemeenten zijn weggestemd in referenda.

De minister onderstreepte gisteren in Haarlem nog eens dat het rijk de verantwoordelijkheid draagt voor het proces van bestuurlijke vernieuwing, nu blijkt dat deelgemeenten, gemeenten, provincies, Haagse departementen en parlement voor het eigen belang opkomen. Dijkstal ziet het als zijn plicht een poging te doen de impasse te doorbreken. Over de referenda in Amsterdam en Rotterdam, zei de minister: “Door de vraagstelling heeft de bevolking niet kunnen aangeven wat er dan wèl moet gebeuren.”

In Amsterdam vergaderde de gemeenteraad gisteren over de uitkomst van het referendum over de stadsprovincie en de toekomst van de regionale samenwerking. De raad heeft de uitspraak van de bevolking overgenomen: op 17 mei wees 93 procent van de opgekomen kiezers opsplitsing van de stad voor de fusie met de randgemeenten af. Alle fracties waren het eens over de blijvende noodzaak van regionale samenwerking. Het college van B en W van Amsterdam heeft een pauze voorgesteld om te bekijken welke vorm de toekomstige samenwerking moet krijgen.

Vanuit de raad kreeg verantwoordelijk wethouder Ter Horst het dringende advies niet te lang te wachten met alternatieve plannen. Anders zou het kabinet de hoofdstad voor een voldongen feit stellen, vrezen verschillende fracties. Wat de VVD betreft, komt het college nog dit jaar met een “visie op het Amsterdam van de volgende eeuw”. Wethouder Ter Horst zegde toe dat zij het kabinet zal melden dat het bestuur van Amsterdam zich zal verzetten tegen opsplitsing van de stad.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op grond van de referenda in Amsterdam en Rotterdam geconcludeerd dat beide stadsprovincies voorlopig van de baan zijn. Daarmee is ook de discussie over de vorming van een provincie Holland, bestaande uit de resten van Noord- en Zuid-Holland, 'niet meer zinvol', zo schrijven GS.