Proefondervinderlijk

Hoe heilzaam is proefondervindelijk onderzoek! De brieven van Von Saher en Wiegersma in uw blad van 1 juni overtuigden mij volstrekt dat het geen zin heeft als deelnemer aan een quiz acht te slaan op het openen van een (lege) deur door de quizmaster. Om dit aan te tonen (en Von Saher nu eindelijk eens in het Guinness Book of Records te krijgen) heb ik het spel op mijn computer nagespeeld. Ik gebruikte daarbij drie strategieën: A de oorspronkelijke keuze aanhouden, B wisselen, C aselect kiezen tussen A en B (zoals Wiegersma suggereert). Ik verwachtte vast dat alle drie onveranderlijk dezelfde kans (een derde) op winst zouden opleveren.

Dit bleek echter niet het geval. Bij 1 miljoen spelen was er bij gedragslijn A winst in 333 105 gevallen, bij B in 666 903 gevallen en bij C natuurlijk precies er tussenin, in 499 568 gevallen. De kansen zijn dus inderdaad een derde als je niet wisselt en twee derde als je het wel doet: Vos Savant, Bayes en Van den Berg hebben het bij het rechte eind.

Het programma (in Gauss) verstrek ik op aanvrage. Ik hoop nog altijd dat er een fout in zit.

    • Prof.Dr. J.S. Cramer